Er is een groeiend personeelstekort in de zorg. Veel zorgprofessionals willen de zorg verlaten of doen dat ook. Samen aan Z zet in op het behoud van zorgprofessionals en het versterken van hun adaptief & innovatief vermogen. Dit grensoverschrijdende Interreg-project is een vervolg op de eerdere projecten Blijf aan Z en Care2Adapt.

Concreet worden in dit project verschillende gratis trajecten aangeboden voor zorg- en welzijnsorganisaties:

  • Traject Team Champions: voor teamleden die bottom-up werken aan het verhogen van veerkracht.
  • Traject Leidinggeven om te boeien en binden: voor leidinggevenden die werken aan het ontwikkelen van een positieve leiderschapsstijl.
  • Traject Simuleerkracht: voor startende verpleegkundigen die een opleidingstraject volgen ter verhoging van veerkracht
  • Traject Care2Adapt: voor medewerkers die een brugfunctie tussen innovatie en de werkvloer zullen vervullen.

Vanuit CRIC - UAntwerpen  staan we mee in voor onderzoek, testing en validatie van zowel de bestaande, individuele, interventies als het totaalpakket aan interventies.

Samen aan Z is gestart op 01 mei 2023 en loopt 3 jaar.


Dit project wordt gerealiseerd met steun van Interreg Vlaanderen-Nederland en Provincie Antwerpen.


Meer informatie over het Samen aan Z-project?

https://www.provincieantwerpen.be/aanbod/dese/dienst-werk/blijf-aan-z/vervolg-blijf-aan-z.html

Heb je interesse om als zorgprofessional of zorgorganisatie gratis deel te nemen?

https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=2OXMNUJ8uU2J6RPR6jQDh9sFHLydN-FJpSpVXq1hevxUMUtUQllGMk5PWTlUMTJJQjhONzkzUFE1UC4u

Betrokken medewerkers UAntwerpen

Erik Franck
Filip Haegdorens
Tine Averens