Op 1 september 2023 startte niet alleen het nieuwe schooljaar, maar ook een nieuw Interreg Vlaanderen-Nederland project: StimulanZ. Dit project zet in op een sterke grensoverstijgende samenwerking tussen onderwijsinstellingen om, via hybride leeromgevingen, de verbinding tussen het onderwijs en de noden vanuit de zorg-arbeidsmarkt te versterken.

Op 21 september kwamen alle projectpartners samen voor een productieve startvergadering. Met verschillende onderwijsinstellingen in Vlaanderen en Nederland zijn we erin gevlogen: Fontys HogeschoolSumma College, AG Stedelijk Onderwijs Antwerpen, RTC AntwerpenHogeschool VIVESAP Hogeschool Antwerpen en Avans Hogeschool . Samen met Filip Haegdorens, Sophie Ampe, Eliane Gong en Hanne Celens van de Universiteit Antwerpen,  kijken we ernaar uit om de komende drie jaar samen aan de slag te gaan! Wil je graag meer weten over StimulanZ?

De zorg- en welzijnssector in de Vlaams-Nederlandse grensregio staat al jaren onder druk. Door de toenemende zorgvraag en vergrijzing zal het kwantitatieve arbeidstekort in de toekomst exponentieel toenemen. Uit het Prognosemodel Zorg en Welzijn (NL) blijkt tegen 2030 een tekort van bijna 17.000 zorgverleners in de provincie Noord-Brabant. Voor de provincie Antwerpen zien we nu al een tekort van 15% bij het invullen van openstaande zorgvacatures (VDAB). Bovendien berekende werkgeversfederatie Verso dat er in Vlaanderen tot 2026 elk jaar 46.000 nieuwe werknemers nodig zijn in de social profit.Naast de kwantitatieve uitdagingen zijn er ook kwalitatieve uitdagingen waarbij de aangeboden competenties onvoldoende aansluiten bij de veranderende competentievereisten van zorgberoepen. Dit kwam o.a. binnen het Interreg VL-NL project ZORO sterk naar voren wat betreft onder meer de technologische wendbaarheid die zorginnovaties en digitalisering vragen, en het inzetten op intra- en interprofessionele samenwerking. Uit onderzoek blijkt dat de werkomgeving van zorgverleners een belangrijke invloed heeft op de werktevredenheid. Daarnaast blijkt ook dat in zorgomgevingen waar de focus ligt op interprofessioneel samenwerken minder zorgverleners overwegen om het beroep te verlaten. Verder is er de behoefte om (toekomstige) zorgverleners te ondersteunen in de veranderende competentievereisten die de digitalisering van de zorg vragen. Door (toekomstige) zorgverleners handvaten te geven voor competentieverruiming rond technologische wendbaarheid versterken we hen in hun (toekomstige) praktijkvoering, met een positieve attitude naar het zorgberoep en het vergroten van hun welzijn tot gevolg en met een indirecte invloed op de in/uitstroom.Om tegemoet te komen aan deze uitdagingen, is één van de sleutelelementen dat (toekomstige) zorgverleners kunnen leren en ontwikkelen in krachtige leeromgevingen met sterke aandacht voor de aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt, het interprofessioneel samen werken en technologische wendbaarheid.Om in te spelen op de genoemde uitdagingen en kansen willen we vanuit dit project inzetten op een sterke grensoverstijgende samenwerking tussen onderwijsinstellingen zodoende, via hybride leeromgevingen, de verbinding tussen onderwijs en noden vanuit de zorg-arbeidsmarkt te versterken. Vanuit de geformuleerde kansen zien we een grote impact mogelijk door (toekomstige) zorgverleners sterker te ondersteunen via krachtige simulatieomgevingen en trainingen met sterke aandacht voor de aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt, het interprofesioneel samenwerken en de evoluerende (hoog)technologische zorgsettings.

Dit project wordt gerealiseerd met steun van Interreg Vlaanderen-Nederland en Provincie Antwerpen.