Midwifery Research Education and Policymaking (MIDREP)

Academisch centrum voor onderzoek, opleiding en beleidsvoorbereidend werk in vroedkunde

1.    Visie

De visie van ‘MidREP’ is om in samenwerking met een netwerk van regionale, nationale en internationale partners, de beroepsuitoefening van de vroedvrouw te onderbouwen door onderzoek, opleiding en beleidsvoorbereidend werk.

MidREP focust zich in haar onderzoek op het bevorderen van de gezondheid en het welbevinden van moeder en kind. Hierbij wordt uitgegaan van de principes van salutogenese.

MidREP benadert onder andere kwetsbare populaties en focust op een gezonde levensstijl en positief welbevinden bij vrouwen in de reproductieve leeftijd. Vanuit principes van empowerment en zelfmanagement wordt gewerkt aan gunstige uitkomsten voor moeder en kind. Preventie en vroeg-detectie krijgen aandacht van in de preconceptieperiode.

Effecten van innovatieve leefstijlinterventies op de korte en lange termijn voor moeder en kind worden onderzocht en ondersteund vanuit de Developmental Origines of Health and Disease (DOHaD)-hypothese en een gezinsgerichte benadering. Toegankelijkheid en continuïteit van perinatale en verloskundige zorg zijn hierbij uitgangspunten. De proactieve rol van de vroedvrouw als eerstelijnszorgverlener wordt onderbouwd binnen een multidisciplinair transmuraal zorgtraject. Resultaten van onderzoek worden ingezet om de opleiding én de professionalisering van de vroedkunde te bevorderen.   

Samenwerking met relevante stakeholders zoals universiteiten, hogescholen en werkveld, nationaal en internationaal zal het dissemineren en valoriseren van de onderzoeksresultaten bevorderen. Hieruit zal relevante dienstverlening worden opgestart onder de vorm van levenslang leren. Bovendien, beoogt MidREP een prominente partner te zijn in beleidsvoering met betrekking tot vroedkunde.

2.    Leden van kerngroep van MidREP

Prof dr Annick Bogaerts – president, University of Antwerp, University of Leuven, University College Leuven-Limburg

Prof dr Katrien Beeckman - vice president, University of Antwerp, Free University of Brussels, University Hospital Brussels

Prof dr Bart Van Rompaey – board member, University of Antwerp, Department of Nursing and Midwifery

Dra. Eveline Mestdagh – board member, University of Antwerp, Artesis Plantijn University College Antwerp

Prof dr Jill Shawe (UK) - board member, University of Surrey, UK

Dr Marianne Mead (UK) - honour board member

Meer informatie: info@midrep.org