Workforce Management and Outcome Research in Care (WORC)

Doelstelling

Workforce Management and Outcome Research in Care (WORC) brengt onderzoek samen naar de link tussen gedrag en samenwerking van zorgverleners, modellen en systemen in relatie tot psychosociaal welzijn van zorgverleners en patienten outcomes (cf. specifieke klinische outcomes, kwaliteit van zorg en patiëntveiligheid:

- Gedrag en samenwerking: professionele en interprofessionele samenwerking en communciatie, niet-technische factoren en teamwerking en teamontwikkeling;

- Modellen: nieuwe adaptieve organisatie- en leiderschapsmodellen;

- Systemen: human – systems fit, clinical microsystems; psychosociale werkomgeving.

Vermits de gezondheidszorg onder druk staat, vanwege de continue veranderingen in de maatschappij en in de sector, is onderzoek dat relevante veranderprocessen ondersteunt noodzakelijk. Dit onderzoek is gericht op het niveau van de individuele zorgverlener en de organisatorische context waarin hij/zij werkt met als doel de beste zorgresultaten. Een gebalanceerde psychosociale werkomgeving, die uitdagingen en innovatie stimuleert, met integratie van alle competenties en vaardigheden, gericht op de patient en zijn familie als partner, zal centraal staan in de onderzoeksintiatieven van WORC.

Wie

Prof dr Erik Franck 

Prof dr Peter Van Bogaert

Dra Nina Geuens

Drs. Filip Haegdorens

Drs. Martijn Verspuy

Dra. Evi Matthys

Dr. Sabine Lemoyne