Onderzoeksmissie- en methode

Het (internationaal) privaatrecht vormt de kern van onze onderzoeksactiviteiten. We brengen daarbij verschillende takken van het privaatrecht samen.

Wij besteden aandacht aan het:

 • buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht,
 • familiaal vermogensrecht,
 • gezondheidsrecht,
 • goederenrecht,
 • internationaal privaatrecht,
 • overeenkomstenrecht,
 • personen – en familierecht,
 • verbintenissenrecht,
 • verzekeringsrecht.

De onderzoeksgroep streeft ernaar in deze domeinen van het recht fundamenteel en praktijkgericht onderzoek te verrichten en nationaal en internationaal actief te zijn. Meer in het bijzonder wil de onderzoeksgroep bijdragen tot een kritisch wetenschappelijk onderzoek van en debat rond (recente) uitdagingen in deze disciplines.

Ons globaal onderzoeksprogramma is verder ingedeeld in vier samenhangende onderzoekslijnen: persoonlijkheidsrechten, contractualisering, aansprakelijkheid en rekenschap, en Kinship studies.

De focus van ons onderzoeksprogramma ligt daarbij op het socio-juridische verschijnsel van private ordening in het (internationaal) privaatrecht. De inhoudelijke pijler van ons onderzoek wordt gevormd door het concept Multi-level governance en globalisatie en ons onderzoek wordt methodologisch aangestuurd door socio-juridische studies.

De projecten van de onderzoeksgroep zijn verbonden met de facultaire speerpunten Persoonlijkheidsrechten, en Multi-level Governance en subsidiariteit van de rechtsfaculteit die de connectie maken tussen de verschillende onderzoeksgroepen en onderzoekscentra van de rechtsfaculteit. Voorts wordt aansluiting gezocht bij de universitaire speerpunten Socio-economisch beleid en organisatie, Multi-level Governance, Globalisering & Federalisme, Stadsgeschiedenis en modern stadsontwikkelingsbeleid, Neurowetenschappen, en Drugsopsporing en ontwikkeling.

De Onderzoeksgroep Persoon & Vermogen is het brandpunt voor boeiend onderzoek in het ruimere kader van:

 • Het FWO wetenschappelijk onderzoeksnetwerk (WOG 2015-2024) RETHINKIN - Rethinking Legal Kinship & Family Studies in the Low Countries, waarvan de onderzoeksgroep de kerngroep uitmaakt
 • Het Interuniversitair en Intradisciplinair Centrum voor Bouwrecht en Onroerend Goed ICBO
 • De Leerstoel Gezondheidsrecht en Gezondheidsethiek, een extern gefinancierde leerstoel
 • De Leerstoel Aansprakelijkheidsrecht en Verzekeringsrecht, een extern gefinancierde leerstoel
 • De Leerstoel Dier en Recht, een extern gefinancierde leerstoel.