Persoon en Vermogen

Welkom

Van harte welkom op de website van de onderzoeksgroep Persoon & Vermogen van de Universiteit Antwerpen!

U vindt op deze website informatie over de onderzoeksmissie- en methode en op de onderzoekslijnen van de onderzoeksgroep. Daarbij wordt ernaar gestreefd nationaal en internationaal actief te zijn in het ruime domein van het privaatrecht door onder meer publicaties, doctoraatsonderzoek, congressen en andere studieactiviteiten, lidmaatschap van wetenschappelijke samenwerkingsverbanden en als houder van meerdere leerstoelen.

Onder Projecten en publicaties vindt u een overzicht terug van lopend en afgerond doctoraatsonderzoek, alsook van andere onderzoeksprojecten. Een aantal publicaties wordt in de kijker gezet. Voor een volledig overzicht kan u van elk lid van de onderzoeksgroep de academische bibliografie raadplegen.

Wij hopen dat u ons ook via andere kanalen zal volgen en vermelden dan ook graag de links naar onze leerstoelen en centra alsook naar onze Linkedin pagina.

Voor meer informatie, kan u steeds contact opnemen met de woordvoerder, prof. Britt Weyts. U kan ook suggesties doorgeven.