Chronologisch overzicht van de verdedigde doctoraten (sinds 2013)

2020

Artsen en deontologie

Coralie Herijgers

De verzekeringsovereenkomst: contractuele vrijheid en transparantie

Glenn Heirman

Le principe d’égalité et de non-discrimination dans le droit familial burundais : état des lieux, défis de mise en œuvre et perspectives de lege ferenda

Alexis Manirakiza

Meerouderschap, verwantschapsterminologie en de rol van het recht: een kritische analyse / Multiparenthood, kinship terminology and the role of law: a critical analysis

Nola Cammu

2019

Het verzekeringstoezicht. Een analyse vanuit het proportionaliteitsbeginsel
Steffi Illegems

2018

Constitutional Values: Their Functions in the Argumentation of Judgments in the Context of Civil Due Process in Cuba
Liuba Galbán Rodríguez - Faculty of Law (Universiteit Antwerpen & Universidad de Oriente, Santiago de Cuba, Cuba)

Governance of the Cuban Patent System through Ex Post Corrective Mechanisms
Ernesto Guevara Fernández - Faculty of Law (Universiteit Antwerpen and Universidad de Oriente, Santiago de Cuba, Cuba)

Het medisch ongeval zonder aansprakelijkheid
Wannes Buelens

Het statuut van de vaststellingsovereenkomst. Een toepassing op verzekeringen
Nick Portugaels

Aansprakelijkheidsverzekeringen: tussen bescherming en preventie
Charlotte Henskens

Vietnamese medical malpractice law in comparison with medical malpractice laws in Belgium, France and England
Thi Bao Anh Nguyen

Sociale concurrentie en conflictenrecht in het Europees wegtransport
Fieke van Overbeeke

2017

Productveiligheid en productaansprakelijkheid
Dimitri Verhoeven

De verkrijgende verjaring. De nalatenschap van Rome heroverwogen
Johan Van de Voorde

2016

Familierecht als verbintenissenrecht. Een onderzoek naar de eigen aard van het familierecht
Sara Matthé

Orgaantransplantatie. Een juridische analyse
Nils Broeckx

2015

De juridische bescherming van private relaties
Sven Eggermont

Het juridisch statuut van de ziekenhuisarts. Een onderzoek naar de individuele en collectieve rechtsverhoudingen tussen ziekenhuisartsen en ziekenhuizen
Filip Dewallens

2014

Stamcellen en recht. Een juridische analyse van wegneming tot gebruik
Sarah Panis

2013

Naar een commercialisering van menselijk lichaamsmateriaal?
Nick Van Gelder

De juridisch-technische en de juridisch-economische aard van overeenkomsten. Fundamenteel onderzoek naar de kwalificatie van overeenkomsten in de artikelen 1102 tot en met 1106 BW met de schenking als leidraad
Ayfer Aydogan

Verzekeringsfraude
Daily Wuyts