Sleutelpublicaties

2020

Boeken

 1. T. Vansweevelt en B. Weyts (eds.), Compensation Funds in Comparative Perspective, Antwerpen, Intersentia, 2020, 220 p., met bijdragen van L. Vanhooff en K. Watts.
 2. T. Vansweevelt en N. Glover-Thomas (eds.), Informed consent and Health, Elgar, 2020, 296 p.

Bijdragen in tijdschriften en boeken

 1. J. Van de Voorde, “De niet-rivale goederen, onderzocht aan de hand van de verkrijgende functie van het bezit bij de intellectuele eigendomsrechten”, TPR 2019, 1143-1209.

2018-2019

Boeken

 1. J. Van de Voorde, De verkrijgende verjaring, Brugge, die Keure, 2019, 773 p.

 2. K. Van Assche, Handbook for parliamentarians. The Council of Europe Convention against Trafficking in Human Organs, (full text in open access)

 3. T. Vansweevelt en B. Weyts (eds.), Handboek Verbintenissenrecht, Antwerpen, Intersentia, 2019, 1214 p.

 4. N. Carette en V. Sagaert (eds.), Appartementsrecht III. Hervorming 2018 en actuele ontwikkelingen, Antwerpen, Intersentia, 2018.

 5. F. Peeraer, Juridisch argumenteren, Oud-Turnhout, Gompel & Svacina, 2019, 371 p.

 6. F. Swennen, Het personen- en familierecht: een benadering in context, Antwerpen, Intersentia, 2019, 585 p.

Tijdschriften

 1. J. Van de Voorde, N. Carette, B. Hubeau en P. Van den Broeck, “De milieu-erfdienstbaarheid of milieugrondlast: een nuttig zakenrechtelijk instrument voor de milieubescherming?”, TPR 2018, (1195) 1195-1313.

 2. T. Van Hof en T. Kruger, “Separation from the abducting parent and the best interests of the child: a comparative analysis of case law in Belgium, France and Switzerland”, Netherlands International Law Review 2018, afl. 64, nr. 2, 131-153.