Lopende doctoraten (alfabetische volgorde) (stand: 08/01/2021)

Doctorandus

Titel

Promotor(en)

ANTIDIUS Kaitu

Legal Status and Protection of the Unborn Human in the African Perspective: An examination of the Tanzanian Law

F. Swennen
W. Vandenhole

BALDINGER Sebastian

Understanding Laws and the Laws of Understanding

G. Pavlakos (Univ. of Glasgow)
K. Schaubroeck (Fac. L&W)
Kristof Van Assche

BECK, Michaël

Conflicts of Laws Pertaining to Patents as Objects of Property/
Conflictenrecht met betrekking tot octrooien als deel van het vermogen

E. Van Zimmeren
T. Kruger

BERNET KEMPERS Eva

Towards a legal principle of 'animal dignity'

F. Swennen
J. Van de Voorde

BRUIJNEN Leontine

The recognition of unknown family relations: a disjunction between Private International Law en Migration Law

Th. Kruger

M. Pertegás

CORNELIS Cindy

Genetische gegevens en verzekeringen

T. Vansweevelt

DE HERT Marc

Euthanasie en hulp bij zelfdoding bij mensen met een psychiatrische stoornis

T. Vansweevelt
E. Delbeke

DEKREM Emma

Overmacht in het aansprakelijkheidsrecht en strafrecht / Force majeure in liability law and criminal law

T. Vansweevelt
J. Rozie

DE MEYER Fien

Late abortussen: Een vergelijkend onderzoek van regelgeving en juridische knelpunten / Late-term abortions: A comparative analysis of regulatory frameworks and legal challenges

K. Van Assche
T. Vansweevelt

DE MULDER Charlotte

Het juridisch statuut en de bescherming van ongeboren menselijk leven in het Belgisch recht

F. Swennen
T. Vansweevelt

DE WINTER Samuel

Het beginsel van de gelijkheid van de burgers voor de openbare lasten. Een grondslag voor een algemene foutloze overheidsaansprakelijkheid en een toetsingskader voor wetgeving?

N. Carette
I. Opdebeek

D'HONDT Lies

Voorbeschiktheid en vooraf bestaande toestand in het aansprakelijkheidsrecht en verzekeringsrecht/Predisposition and pre-existing conditions

T. Vansweevelt
B. Weyts

GAWRONKSA Sylwia

Organ trafficking and human trafficking for the prupose of organ removal: legal challenges and solutions

K. Van Assche
T. Vansweevelt

HADJIGEORGIOU Andreas

Establishing Political Legitimacy for Legal Obligations within an International Sphere. The approach of Justice as Justified Reality
Uitgaand dubbeldoctoraat Universiteit Antwerpen en Rijksuniversiteit Groningen

K. Van Assche
G. Pavlakos (University of Glasgow)
P. Westerman (Rijksuniversiteit Groningen)

HANTSON Julie

Juridische aspecten van mobiele gezondheidszorg of mHealth

T. Vansweevelt
P. Van Eecke

JOHANNES Chloé

The Recognition of Foreign Judicial Sale of Ships

T. Kruger
G. Bradfield (University of Cape Town, South Africa)

LOOS Sien

Grensoverschrijdende toegang tot levenseinde-diensten in Europa: een juridische analyse

K. Van Assche

S. Lierman (KU Leuven)

NGUYEN HUU Phuc

Consumer protection against Defective Products. Product Liability in a Comparative Perspective: EU, US and Japan

G. Straetmans
T. Vansweevelt

SCHENK Jonathan
Een algemene conflictenregel voor de zakelijke aspecten van lichamelijke roerende goederen als een verdere stap in de Europese harmonisatie
N. Carette
J. Meeusen

VAN DEN HOUTE Bert

De afdwingbaarheid van patrimoniale bedingen tussen echtgenoten

R. Barbaix

VANDERHULST Veerle

De zorgplanning voor meederjarige zorgenkinderen. Persoonrechtelijke, familiaal(vermogens)rechtelijke en sociale-zekerheidsrechtelijke aspecten
Inkomend dubbeldoctoraat Vrije Universiteit Brussel en UAntwerpen

F. Swennen
E. Alofs

VAN HOF Tine

BECAREFUL: BEst interests interpretation in Child Abduction cases: an explanation into REsolving Fragmentation Under different international Legal regimes

T. Kruger
W. Vandenhole

VANHOOFF Larissa

Compensation funds: their nature, function and legality

T. Vansweevelt
B. Weyts

WATTS Kim

A comparative law analysis of compensation funds: international best practice and contemporary applications

T. Vansweevelt
B. Weyts

WUYTS Linde

De functie van en de criteria voor intergenerationeel erfrecht

R. Barbaix
F. Swennen