De adviesraad van het Urban Studies Institute fungeert als klankbord en brug naar andere universiteiten en de niet-academische wereld.

De raad bestaat uit deskundigen uit de professionele wereld van architecten, stedenbouwkundigen en beleidsvoerders. Daarnaast zijn er wetenschappers betrokken uit tal van disciplines van de verschillende Vlaamse en Brusselse universiteiten.

 • Inge Bertels (Kunstwetenschappen/Archeologie, Ingenieurswetenschappen/Architectuur, VUB)
 • Luuk Boelens (Afdeling Mobiliteit en Ruimtelijke Planning, Universiteit Gent)
 • Linda Boudry (Kenniscentrum Vlaamse Centrumsteden/Witboek Stedenbeleid)
 • Peter Cabus (Ruimte Vlaanderen)
 • Manu Claeys (stRaten generaal)
 • Eric Corijn (Stadsplatform-Urban Studies Network, Brussel)
 • Sofie De Caigny (Centrum Vlaamse Architectuurarchieven)
 • Joachim Declerck (Architecture Workroom Brussels)
 • Jana Deforche (Energie en Milieu Stad Antwerpen)
 • Jelle Haemers (Departement Geschiedenis, KULeuven)
 • Filip De Rynck (Hogeschool Gent, Steunpunt Bestuurlijke Organisatie in Vlaanderen)
 • Griet Geerinck (AG Stadsplanning)
 • Bernard Hubeau (Faculteit Rechten, Universiteit Antwerpen)
 • Pieter Leuridan (VOKA - Manager Routeplan 2020)
 • André Loeckx (KU Leuven en Vlaams Stedenbeleid)
 • Peter Renard
 • Joris Scheers (KULeuven, Departement Architectuur, Stedenbouw en Ruimtelijke Ordening)
 • Schepen Ruimtelijke ordening en stadsontwikkeling Antwerpen
 • Gert Vandermosten (Stadslab2050, Stad Antwerpen)
 • Koen Verhoest (Research Group on Public Administration & Management)
 • Peter Vermeulen (Stramien, Vlaamse Vereniging Ruimte & Planning),
 • Jürgen Jaspers (ULB, Département de langues et littératures)
 • Frank Willaert (Instituut voor de Studie van de Letterkunde in de Nederlanden)
 • Anne Winter (VUB, Historical Research into Urban Transformation Processes)
 • Koen Wynants (Commons Lab Antwerpen)