Het Urban Studies Institute (USI) is een platform en laboratorium voor de ontwikkeling van interdisciplinair onderzoek en onderwijs naar steden, stedelijke ontwikkeling en stedelijke uitdagingen.

Het instituut fungeert bovendien als aanspreekpunt en interface voor contacten met niet-academische actoren en voor dienstverlening rond stedelijke ontwikkeling en beleid.

Interdisciplinaire samenwerking

Het Urban Studies Institute biedt een platform voor interdisciplinair fundamenteel en toegepast onderzoek naar de grootstad en stedelijke vraagstukken in Vlaanderen, Europa en de wereld. De samenwerkingen tussen onderzoeksgroepen leiden tot innoverend onderzoek met internationaal aanzien.

In het verlengde daarvan vormt het instituut een aanspreekpunt voor zowel de internationale onderzoeksgemeenschap als de niet-academische maatschappelijke actoren, zoals beleidsmakers en mensen uit het middenveld. Het instituut ontwikkelt een visie op de noodzaak en de uitbouw van geïntegreerd en interdisciplinair onderwijs met de grootstad, geschiedenis en stedelijk beleid als brandpunt.

3 doelen van USI

  1. Interdisciplinaire samenwerking op het vlak van fundamenteel onderzoek;

  2. Een betere koppeling tussen onderzoek en het beleid en dienstverlening;

  3. De ontwikkeling van een geïntegreerde onderwijsvisie gerelateerd aan de grootstad waarbij de vertaling van nieuw onderzoek naar de onderwijspraktijk centraal staat. 

Download de volledige platformtekst van het USI (pdf - 216 KB)

Samenwerking

De stuurgroep van het Urban Studies Institute verenigen samen een groot deel van het stadsonderzoek aan de Universiteit Antwerpen, aangevuld met dat van de USI-leden. Deze onderzoekers worden door de adviesraad bijgestaan.