Leden

Chin Lin Pang (Departement Vertalers en Tolken, FLW)

Noel Clycq (Onderzoeksgroep Edubron, departement Opleidings- en Onderwijswetenschappen, SW)

Danielle Dierckx (OASeS, FSW en VLAS - Vlaams Armoedesteunpunt)

Hilde Greefs (Centrum voor Stadsgeschiedenis, FLW)

Bruno Notteboom (Onderzoeksgroep Henry van de Velde, FOW)

Annick Schramme (Departement Management, Competence Centre Management, Culture & Policy)

Lara Schrijver (Onderzoeksgroep Henry van de Velde, FOW)

Tim Soens (Centrum voor Stadsgeschiedenis, FLW)

Peter Stabel (Centrum voor Stadsgeschiedenis, FLW)

Peter Thijssen (Onderzoeksgroep Media, middenveld en politiek, Dept. Politieke wetenschappen)

Maarten Van Acker (Onderzoeksgroep voor Stadsontwikkeling, FOW)

Maarten Van Ginderachter (Onderzoeksgroep Politieke Geschiedenis, FLW)

Jef Verschueren (taalkundige, emeritus FLW)

Jan Vranken (Socioloog, emeritus Universiteit Antwerpen)

 


Ga naar de Stuurgroep voor de andere leden Stuurgroep