Leden

Noel Clycq (Edubron)

Ann Crabbé (Centrum voor Onderzoek naar Ecologische en Sociale verandering)

Danielle Dierckx (VLAS - Vlaams Armoedesteunpunt)

Paolo Favero (Visuele en Digitale Culturen)

Hilde Greefs (Centrum voor Stadsgeschiedenis)

Philippe Meers (Visuele en Digitale Culturen)

Bruno Notteboom (Onderzoeksgroep Henry van de Velde)

Chin Lin Pang (TricS)

Annick Schramme (Competence Centre Management, Culture & Policy)

Lara Schrijver (Onderzoeksgroep Henry van de Velde)

Tim Soens (Centrum voor Stadsgeschiedenis)

Peter Stabel (Centrum voor Stadsgeschiedenis)

Peter Thijssen (Media, middenveld en politiek)

Maarten Van Acker (Onderzoeksgroep voor Stadsontwikkeling)

Maarten Van Ginderachter (Onderzoeksgroep Politieke Geschiedenis - Power in History)

Jef Verschueren (taalkundige, emeritus Faculteit Letteren en Wijsbegeerte)

Jan Vranken (Socioloog, emeritus Universiteit Antwerpen)

 


Ga naar de Stuurgroep voor de andere leden Stuurgroep