Bedrijfs­wetenschappen en Economie

SESO Policy Notes 1982-1993 Faculteit Toegepaste Economische Wetenschappen

SESO Policy Notes 1993

1993/024 (001)
KESENNE, Stefan, Tom SCHATTEMAN & Walter VAN TRIER: "De kloof dichten: Brengt het iets op? Kosten/baten-analyse van het werken met langdurig werklozen: Het 'leerwerkbedrijf in renovatiewerken'"
JEL Classifications: -
Keywords: -

SESO Policy Notes 1992

1992/017 (001)
HEYLEN, Freddy: "Werkloosheid en werkloosheidsbestrijding in België. Een bijdrage tot de actuele discussie"
JEL Classifications: -
Keywords: -

SESO Policy Notes 1991

1991/002 (001)
NONNEMAN, Walter: "Houdt de financieringswet (wat het luik onderwijs betreft) stand tot het einde van de overgangsperiode?"
JEL Classifications: -
Keywords: -

SESO Policy Notes 1987

1987/013
MOESEN, Willem A. & Jacques VANNESTE: "De koppeling van de grote operaties"
JEL Classifications: -
Keywords: -

SESO Policy Notes 1986

1986/012
PLASMANS, Joseph & Annemie VANROELEN: "Arbeidsduurverkorting en tewerkstelling in België. Een macro-economische simulatiestudie"
JEL Classifications: -
Keywords: -

SESO Policy Notes 1985

1985/011
BLAUWENS, Gust, Rik GOEGEBEUR & Eddy VAN DE VOORDE: "Prognoses van goederenstromen op Belgisch grondgebied"
JEL Classifications: -
Keywords: -

1985/010
DE BRABANDER, Guido L.: "Hoe (on-)betrouwbaar zijn de werkloosheidsstatistieken?"
JEL Classifications: -
Keywords: -

1985/009
VAN POECK, André: "De beschermde sector als basis voor een inkomensbeleid"
JEL Classifications: -
Keywords: -

1985/008
VERBRUGGEN, Aviel: "Bedenkingen omtrent het BCEO-uitrustingsplan 1985-1995"
JEL Classifications: -
Keywords: -

SESO Policy Notes 1984

1984/007
NONNEMAN, Walter: "Medische spitstechnologie"
JEL Classifications: -
Keywords: -

1984/006
MOESEN, Willem A. & André VAN POECK: "De exportprestaties van de Belgische economie. Beleidsmaatregelen en tegenvallers"
JEL Classifications: -
Keywords: -

SESO Policy Notes 1983

1983/005
MOESEN, Willem A. & Jacques VANNESTE: "Politiek en gemeentelijke uitgaven"
JEL Classifications: -
Keywords: -

1983/004
POSSEMIERS, Peter & Rik GOEGEBEUR: "Steenkooltransport: Enkele implicaties van verhoogd steenkoolverbruik"
JEL Classifications: -
Keywords: -

SESO Policy Notes 1982

1982/003
VAN POECK, André, Hugo PAUWELS & H. THIJS: "De achteruitgang van het BLEU exportmarktaandeel en de gevolgen voor de tewerkstelling in België"
JEL Classifications: -
Keywords: -

1982/002
MOESEN, Willem A. & Jacques VANNESTE: "Impact van de dimensie van gemeenten op hun uitgavenpeil"
JEL Classifications: -
Keywords: -

1982/001
CARRIN, Guy & Jaak VAN DAEL: "De vraag naar medische zorg"
JEL Classifications: -
Keywords: -