Toegepaste Ingenieurs­wetenschappen

Doctoreren

aan de Faculteit Toegepaste Ingenieurswetenschappen

Jouw doctoraat

Het doctoraatsonderzoek gebeurt onder supervisie van een of twee promotoren in een van de onderzoeksgroepen. Daarnaast kun je als doctoraatsstudent bijkomende cursussen en opleidingen volgen aan de Antwerp Doctoral School. Met de verdediging van je thesis sluit je je doctoraat af.

Heb je interesse in een doctoraat in de toegepaste ingenieurswetenschappen? Op de website van Antwerp Doctoral School vind je alle informatie die je nodig hebt, waaronder:

Voor alle vragen kan je terecht bij onderzoek.fti@uantwerpen.be.

Doctoreren: hoe begin je eraan?

Jaarlijks voortgangsrapport

Elk jaar dien je op 1 mei een voortgangsrapport in over je onderzoek. Dit wordt beoordeeld door je individuele doctoraatscommissie, die bestaat uit 3 of 4 leden waaronder je promotor(en). Haar advies wordt overgemaakt aan de Facultaire Doctoraatscommissie, die bepaalt of het doctoraatstraject verdergezet mag worden.

In het jaarlijkse voortgangsrapport vermeld je ook de activiteiten voor de doctoraatsopleiding. Die activiteiten worden jaarlijks in samenspraak met de Antwerp Doctoral School peer-reviewed met feedback aan de doctoraatsstudent. Dit is een voorbeeldpakket - pdf.

De gepaste formulieren kan je vinden op PINTRA (na login).