Contact

In de verschillende faculteiten, instituten en departementen zijn er academische en administratieve contactpersonen die je kunnen helpen bij bepaalde aspecten van, of vragen over, je doctoraat. Bij de administratieve contactpersonen kan je terecht voor allerhande praktische vragen betreffende toelating tot het doctoraat, opleidingskredieten, de jaarlijkse voortgangsrapportering, neerleggen van het doctoraat, taal van het proefschrift, de verdediging e.d.; bij de academische contactpersoon kan je terecht voor meer "inhoudelijke vragen" (bv. of activiteiten kunnen meetellen in het kader van de doctoraatsopleiding). De academische coördinatoren vormen bovendien het aanspreekpunt bij problemen. Voor de associatiefaculteiten zijn de onderzoekscoördinatoren het eerste aanspreekpunt.

Centrale contactpersonen

Contact

Antwerp Doctoral School (ADS) Campus Middelheim (gebouw E)
M.E.005
Middelheimlaan 1
2020 Antwerpen
Belgiƫ