Contact

In de verschillende faculteiten, instituten en departementen zijn er academische en administratieve contactpersonen die je kunnen helpen bij bepaalde aspecten of vragen van je doctoraat. Terwijl je bij de administratieve contactpersonen terecht kan voor allerhande praktische vragen betreffende toelating tot het doctoraat, opleidingskredieten, de jaarlijkse voortgangsrapportering, neerleggen van het doctoraat, taal van het proefschrift, de verdediging, kan je bij de academische contactpersoon terecht voor meer "inhoudelijke vragen" (bv. of activiteiten kunnen meetellen in het kader van de doctoraatsopleiding). De academische coördinatoren/contactpersonen vormen bovendien het aanspreekpunt bij problemen. Voor wat betreft de Associatiefaculteiten zijn de onderzoekscoördinatoren het eerste aanspreekpunt.

Centrale contactpersonen

Antwerp Doctoral School, Campus Middelheim, Gebouw E, Lokaal E.005, Middelheimlaan 1, 2020 Antwerpen

Contact

ADS Campus Middelheim - Gebouw E
E.005
Middelheimlaan 1
2020 Antwerpen
Belgiƫ