Farmaceutische, Biomedische en Diergeneeskundige Wetenschappen

John F. Cryan

Eredoctoraat in de diergeneeskundige wetenschappen (2018)

In 2018 werd op voordracht van promotor prof. dr. Jean-Pierre Timmermans van het Departement Diergeneeskundige Wetenschappen een eredoctoraat uitgereikt aan Professor John F. Cryan voor zijn baanbrekende en grensverleggende bijdragen in zowel het fundamenteel als klinisch onderzoek naar de mechanismen waarmee onze darmflora (microbiota) de ontwikkeling en het functioneren van ons brein beïnvloeden.

Zijn onderzoek focust op de wisselwerking tussen brein, darmen en microbioom in relatie tot stress en immuun-gerelateerde aandoeningen, zoals het prikkelbaredarmsyndroom en obesitas, of neurologische (ontwikkelings)stoornissen zoals autisme, depressie en verslaving. Dit snel evoluerende en multidisciplinaire onderzoeksgebied heeft veel raakvlakken met geneeskunde, waaronder psychiatrie, gastro-enterologie, verloskunde, gynaecologie en pediatrie.

John F. Cryan behaalde in 1998 zijn doctoraat in de farmacologie aan de National University of Ireland. Hij was achtereenvolgens verbonden aan de University of Melbourne, de University of Pennsylvania, The Scripps Research Institute in Californië en het Novartis Institutes for BioMedical Sciences in Zwitserland voor hij in 2005 benoemd werd aan het University College Cork in Ierland.

John F. Cryan is er professor en voorzitter van het Departement of Anatomy and Neuroscience en zetelt in het bestuur van de universiteit. Hij is ook hoofdonderzoeker aan het APC Microbiome Institute. Hij heeft meer dan 340 peer-reviewed publicaties op zijn naam staan en heeft een H-index van 76. Hij is senior redacteur van Neuropharmacology en Nutritional Neuroscience, en auteur van drie boeken, waaronder Microbial Endocrinology: The Microbiota-Gut-Brain Axis in Health and Disease.

Hij ontving talloze prijzen voor zijn werk en was spreker op de befaamde TEDMED-events in 2014 in Washington. In 2017 werd hij verkozen tot lid van de Royal Irish Academy.