Farmaceutische, Biomedische en Diergeneeskundige Wetenschappen

Olaf Drummer (2016)

Volgens de interne beurtrol binnen de Faculteit FBD was het in 2016 de beurt aan het Departement Farmaceutische Wetenschappen om een kandidaat-eredoctor voor te dragen. Op voordracht van promotor Hugo Neels stelde het departement voor een eredoctoraat toe te kennen aan Olaf Drummer.

Olaf Drummer is een Australisch forensisch farmacoloog en toxicoloog. Zijn belangrijkste onderwerpen van onderzoek zijn plotse dood door opiaten en opioïden, toxicologie van benzodiazepines, drugs and driving, de oorzaak van dood door drugs en meer in het bijzonder postmortale drugmetabolisatie en -redistributie. Hij is al 30 jaar betrokken bij de analyse van geneesmiddelen en giftige stoffen en geeft hierover geregeld voordrachten. Hij getuigde ook al in meer dan 250 casussen voor de rechtbank.

Olaf Drummer is momenteel vice-directeur van het Victorian Institute of Forensic Medicine en is professor en diensthoofd van het Department of Forensic Medicine aan de Monash University. Hij kan meer dan 200 wetenschappelijke peer-reviewed publicaties voorleggen en heeft een h-index van 36. Hij is ook de belangrijkste auteur en initiatiefnemer van het standaardwerk The forensic Pharmacology of Drugs of Abuse. Hij behaalde een doctoraat in de Geneeskunde  aan de Melbourne University in 1981. Hij is voorzitter en stichter van verscheidene internationale professionele verenigingen waaronder het prestigieuze The International Association of Forensic Toxicologists (TIAFT).

Olaf Drummer gaf in het kader van zijn eredoctoraat van de Universiteit Antwerpen aan de Faculteit FBD een Masterclass onder de titel "The forensic pharmacology of drugs of abuse".