Studeren in het buitenland

Bijna één op de vier afgestudeerde rechtenstudenten studeerde minstens één semester aan een buitenlandse of aan een Franstalige Belgische universiteit. De student die in het buitenland studeert wordt vrijgesteld van inschrijvingsgeld aan de gastuniversiteit en betaalt het gewone collegegeld aan de Universiteit Antwerpen. Tijdens de masteropleiding zijn volgende opties mogelijk: het tweede semester van het eerste masterjaar, het eerste of het tweede semester van het tweede masterjaar, of het volledige tweede masterjaar. De studieperiode aan de gastuniversiteit wordt, na goedkeuring van het gekozen studiepakket, academisch erkend.

De faculteit heeft ongeveer 120 studentenplaatsen aan een 50-tal partneruniversiteiten in 20 landen, ook buiten Europa. 
Studenten die geïnteresseerd zijn in een studieverblijf in het buitenland worden verzocht om de informatie op blackboard met aandacht te lezen (mobiliteitsreglement, veel gestelde vragen, aanvraag studieverblijf buitenland, ...).

Studenten die minstens 1 semester studeren bij een van volgende partners: Maastricht University, University College Dublin, Universität Mannheim, Université de Toulouse 1 Capitole en Universitat Pompeu Fabra Barcelona, kunnen het  certificaat ‘European Master in Comparative, International and European Law’ behalen. Hiervoor volg je een programma van 30 studiepunten bij een van deze partneruniversiteiten en schrijf je je meesterproef in het Engels onder begeleiding van een promotor uit Antwerpen en een co-supervisor uit de partnerinstelling. 

Hieronder zie je dat er ook verschillende andere mogelijkheden zijn om voor een korte periode, al dan niet als erkend deel van je rechtenstudie aan de Universiteit Antwerpen, buitenlandse studie-ervaring op te doen:

Genèvereis

De faculteit organiseert jaarlijks een studiereis naar Genève waaraan studenten uit de Master in de Rechten en de Master of Laws kunnen deelnemen.

Met het oog op:

 • het verwerven van inzicht in de werking van deze internationale instellingen
 • het toetsen van theoretische kennis aan de realiteit
 • het leggen van contacten met specialisten van de diverse instellingen met het oog op stages en tewerkstellingsperspectieven in een internationale omgeving of een diplomatieke loopbaan

Praktisch:

 • Periode 2019-2020: zondag 3/5 - donderdag 7/5
 • Alle masterstudenten worden geinformeerd over de mogelijkheid tot deelname in de loop van oktober, inschrijven volgt in november
 • De deelnameprijs is ongeveer €350 voor de reis, overnachtingen, ontbijt, toegangsprijzen en verzekering

Organisaties die bezocht worden:

 • International Labour Organization – Internationale Arbeidsorganisatie (ILO)
 • World Health Organization – Wereldgezondheidsorganisatie (WHO)
 • International Committee of the Red Cross – Internationaal Rodekruiscomité (ICRC)
 • United Nations High Commissioner for Refugees - Het Hoog Commissariaat voor Vluchtelingen van de Verenigde Naties (UNHCR)
 • United Nations (Palace of Nations) – Verenigde Naties (Palais des Nations) (UN)
 • Permanent Representation of Belgium with the UN - Permanente Vertegenwoordiging van België bij de VN
 • World Trade Organization – Wereldhandelsorganisatie (WTO)
 • UNICEF

Meer informatie:

Nele Voorspoels, internationaloffice.law@uantwerpen.be, tel. 03 265 57 38

Meesterproef: stage in India

Masterstudenten in de Rechten aan de Universiteit Antwerpen volgen in hun eerste masterjaar een stage die verplicht gekoppeld is aan een van de modules die de student volgt en waarbinnen ook het onderwerp van de meesterproef (thesis) valt. Studenten die hun thesis schrijven in de module Internationaal en Europees Recht, kunnen kandideren om hun stage in India te volbrengen, in de sector advocatuur.

Het project is een samenwerking tussen:

Praktisch:

Er zijn maximum vijf stageplaatsen.
De stage vindt plaats in de volledige maand augustus.
In september vindt een informatiemoment plaats, waarop een selectie volgt.

De geselecteerde studenten

 • volgen een USOS-vierdaagse (begin februari in lesvrije week)
 • volgen een vormingsweekend van USOS (eind oktober)
 • verblijven samen met de begeleider ongeveer een maand in India, in de maand augustus
 • nemen deel aan een nawerkingsmoment (op zaterdagvoormiddag eind september)
 • dragen de kost van de verplaatsing New Delhi-Ranchi-New Delhi, en de kosten van verblijf en verbruik in India. De overige kosten worden gedragen door de faculteit.

Meer informatie:

Prof. Koen De Feyter, koen.defeyter@uantwerpen.be, tel. 03 265 58 82
en de USOS-brochure, p. 23-26
Reglement (pdf - 125KB)

Meesterproef: stage in Genève

Masterstudenten in de Rechten aan de Universiteit Antwerpen volgen in hun eerste masterjaar een stage die verplicht gekoppeld is aan een van de modules die de student volgt en waarbinnen ook het onderwerp van de meesterproef (thesis) valt. Studenten die hun thesis schrijven in de module Publiek Recht, kunnen kandideren om hun stage in Genève te volbrengen.

Het project is een samenwerking tussen:

 • de Faculteit Rechten van de Universiteit Antwerpen
 • Belgische Permanente Vertegenwoordiging bij de Verenigde Naties en andere internationale instellingen in Genève

Praktisch:

Er zijn, afhankelijk van de activiteiten bij de Permanente Vertegenwoordiging, twee tot vijf stageplaatsen.
De stage vindt plaats in de zomer of tijdens het academiejaar.
In september vindt een informatiemoment plaats, waarop een selectie volgt.

De geselecteerde studenten

 • volgen de activiteiten van de diplomaten in Genève in een van de volgende departementen:
 • Sectie Mensenrechten (o.a. periodic review Mensenrechtenraad)
 • Sectie Humanitaire zaken, Asiel en Migratie en Ontwikkelingssamenwerking
 • Sectie Gezondheid
 • Sectie Ontwapening
 • Sectie Economische zaken (incl. Milieu en Sociale zaken)
 • hebben een goede kennis van het Nederlands, Frans en Engels.
 • dragen de kost van de verplaatsing, en de kosten van verblijf en verbruik in Genève; de overige kosten worden gedragen door de faculteit.

Meer informatie:

Prof. Wouter Vandenhole, wouter.vandenhole@uantwerpen.be, tel. 03 265 52 37

Meer info over de Permanente Vertegenwoordiging (link - http://www.diplomatie.be/genevaunnl/default.asp?id=39&mnu=39 )