Wetenschappen

Microbial Systems Technology

Het Onderzoeksexcellentiecentrum Microbial Systems Technology (MST) consolideert expertise in microbiële technologie en ecologie aan de Faculteit Wetenschappen. We zijn een interdisciplinaire groep van 6 onderzoeksteams in de departementen Biologie, Bio-ingenieurswetenschappen en Informatica. Ons onderzoek maakt gebruik van de enorme veelzijdigheid van biochemische en fysiologische eigenschappen van microben om biogebaseerde industriële oplossingen te ontwikkelen.