Wetenschappen

Aanvraagformulieren

Hier vind je de formulieren die nieuwe studenten nodig zouden kunnen hebben. Let erop dat je de deadlines respecteert.

Ben je al student aan UAntwerpen? Dan vind je alle formulieren terug via de helpdesk.

Aanvraag toelating tot inschrijving

Geeft je vooropleiding geen rechtstreekse toelating tot inschrijving in één van onze programma's, dan kan je via dit formulier een toelating tot inschrijving aanvragen. 

Deadline voor een tijdige verwerking van je aanvraag:

  • Deadline semester 1: 26 september 2020
  • Deadline semester 2: 14 februari 2021

→ Start hier je aanvraag tot inschrijving.

Aanvraag inschrijving onder credit-of examencontract

Creditcontract?

Het doel van het creditcontract is het behalen van creditbewijzen via de deelname aan de onderwijsactiviteiten en de examens van één of meer opleidingsonderdelen. Op dit formulier moet je opgeven voor welke opleidingsonderdelen je wenst in te schrijven onder creditcontact. Voor bepaalde opleidingsonderdelen kan niet ingeschreven worden met een creditcontract. Dit kan je nakijken bij de contractrestricties op de betreffende opleidingspagina’s.

Examencontract?

Het doel van het examencontract is het behalen van een diploma voor een opleiding (examencontract-diploma) en/of het behalen van creditbewijzen voor afzonderlijke opleidingsonderdelen (examencontract-creditbewijs) door enkel deel te nemen aan de examens, dus zonder deelname aan de onderwijsactiviteiten of ondersteuning vanwege de universiteit. Enkel toegang tot de elektronische platformen (Blackboard, webmail, SisA) wordt voorzien als faciliteit. De examens in deze vorm van onderwijs omvatten dezelfde leerstof als examens in het regulier onderwijs. Op dit formulier moet je opgeven voor welke opleidingsonderdelen je wenst in te schrijven. Voor bepaalde opleidingsonderdelen kan niet ingeschreven worden met een examencontract. Dit kan je nakijken bij de contractrestricties op de betreffende opleidingspagina’s.

Opgelet: Een inschrijving onder creditcontract of examencontract (diploma of creditbewijs) kan niet stopgezet worden. Er is bijgevolg ook geen terugbetaling mogelijk.

Deadline voor een tijdige verwerking van je aanvraag:

  • Semester 1: 26 september 2020
  • Semester 2: 14 februari 2021

→ Start hier je aanvraag. 

Aanvraag vrijstelling

Heb je al elders een opleiding gevolgd, of creditbewijzen verzameld, dan kom je misschien in aanmerking voor het aanvragen van een vrijstelling of vrijstellingen.

Vrijstellingen worden uitsluitend aangevraagd via het webformulier "aanvraag vrijstellingen". Vul hierin de gevraagde gegevens in en voeg de nodige bewijsstukken toe:

  • origineel diploma en diplomasupplementen en/of afzonderlijk creditbewijzen;
  • een lijst met eerder afgelegde opleidingsonderdelen, met voor elk opleidingsonderdeel het behaalde eindresultaat, het aantal ECTS-studiepunten en de (weblink naar de) volledige vakbeschrijvingen. 

Let op: Indien deze documenten niet beschikbaar zijn, kan je aanvraag niet verder worden behandeld!

Wanneer je aanvraag goed ontvangen is, krijg je via mail een formulier dat je - samen met de hierboven vermelde bewijsstukken - voorlegt aan de titularis van het opleidingsonderdeel waarvoor je vrijstelling aanvraagt. Laat de titularis het adviesluik invullen en ondertekenen en breng je volledige aanvraagdossier binnen bij de Facultaire Studentenadminstratie Wetenschappen. Het luik ‘Beslissing Studievoortgangscommissie’ wordt later ingevuld. Je vrijstelling kan enkel geregistreerd worden wanneer je dossier volledig is.

Respecteer zeker de deadlines! Alle ingevulde en getekende documenten moeten uiterlijk op 1 oktober 2020 ingeleverd zijn bij de Facultaire Studentenadministratie (Campus Groenenborger, gebouw T, balie lokaal T.111) of via de helpdesk van de Faculteit Wetenschappen.

Wie inschrijft na 1 oktober, kan enkel vrijstellingen aanvragen voor het tweede semester. In dat geval moeten alle ingevulde en getekende documenten uiterlijk op 14 februari 2021 ingeleverd zijn bij de Facultaire Studentenadministratie (Campus Groenenborger, gebouw T, balie lokaal T.111) of via de helpdesk van de Faculteit Wetenschappen.

Aanvraagformulier inschrijving postgraduaat Energy&Climate

Voor inschrijving in een postgraduaatsopleiding heb je steeds voorafgaande toelating van de organisator nodig.

Start hier je aanvraag.

Aanvraag inschrijving onder interuniversitair akkoord

Ben je student van een andere universitaire instelling en wens je één of meerdere opleidingsonderdelen van de Faculteit Wetenschappen op te nemen in je programma in het kader van een interuniversitair akkoord?

Deadline voor een tijdige verwerking van je aanvraag:

  • Start in semester 1: 26 september 2020
  • Start in semester 2: 14 februari 2021

→ Start hier je aanvraag.