Wetenschappen

Kwaliteitszorg en Innovatie (CIKO)

CIKO is de afkorting van Cel voor Innovatie en Kwaliteitszorg in het Onderwijs. Sinds het voorjaar van 2004 is er in elke faculteit van de Universiteit Antwerpen een dergelijke cel opgericht. Instellingsbreed zijn de CIKO's opgericht om de kwaliteitszorg en de onderwijsinnovatie op facultair vlak en voor de onderwijscommissies te versterken.

De activiteiten van de CIKO's betreffen:

Kwaliteitszorg

  • Verbeteren en borgen van de kwaliteit van de opleidingen, met bijzondere aandacht voor de UAntwerpen-visie op onderwijsvernieuwing (doelgerichte curriculumontwikkeling, activerende werkvormen, competentiegerichte toetsvormen)
  • Organiseren en opvolgen van de onderwijsevaluaties
  • Stimuleren van de onderwijscommissies en docenten tot kritische reflectie op hun onderwijs
  • Opvolgen van de kwaliteitszorg van de opleidingen binnen de zesjarige kwaliteitscyclus

Onderwijsinnovatie

  • Ondersteunen, stimuleren en coordineren van onderwijsinnovatieprojecten binnen de faculteit
  • Bijdragen aan de initiatieven inzake onderwijskundige professionalisering van het ECHO