Honoursprogramma Faculteit Wetenschappen

Heb je goed gescoord in je eerste bachelorjaar aan onze faculteit? Denk je dat het zelfs een beetje meer mag zijn? Dan is het interdisciplinair Honoursprogramma van de Faculteit Wetenschappen iets voor jou.

Het Honoursprogramma nodigt excellente bachelorstudenten uit om hun wetenschappelijke kennis en academische competenties verder uit te breiden naast het klassieke aanbod van onze opleidingen. Het programma biedt 18 extra studiepunten aan, verspreid over het 2de en 3de bachelorjaar. Honoursstudenten komen daarbij in aanraking met de dagelijkse praktijk en het vernieuwende wetenschappelijk onderzoek binnen onze onderzoeksgroepen. De nadruk ligt op interdisciplinariteit en op het eigen initiatief van de student.

Het programma

Het programma

Het programma omvat 18 extra studiepunten, die worden verdeeld over 5 verschillende opleidingsonderdelen die lopen over het 2e en 3e bachelorjaar (ook jaar 1 en jaar 2 van het Honoursprogramma genoemd), en waarin zowel verdieping, verbreding als interdisciplinariteit ruim aan bod komen. Zowel Nederlands als Engels worden gebruikt als voertaal.

Opleidingonderdeel Jaar van het Honoursprogramma Semester Studiepunten
Onderzoeksbad Jaar 1 1 & 2 3 sp
Honours Seminarie Wetenschappen Jaar 1 1 & 2 3 sp
Individueel Traject of Interdisciplinair Project – DEEL 1 Jaar 1 2 3 sp
Individueel Traject of Interdisciplinair Project – DEEL 2 Jaar 2 1 & 2 6 sp
Academic Lecture Series - Science and Society Jaar 2 1 & 2  3 sp

 

In het Onderzoeksbad volgen de studenten enkele onderzoeksactiviteiten van verschillende onderzoeksgroepen zonder zelf echt aan onderzoek te doen. Dit geeft een brede kijk op de dagelijkse praktijk van wetenschappelijk onderzoek. Mogelijke invullingen voor het onderzoeksbad zijn: het bijwonen van lezingen binnen onderzoeksgroepen, van voorbereidingen van doctoraatsverdedigingen, van groepsbesprekingen, het volgen van een onderzoeker gedurende één dag, van specifieke labo activiteiten, zowel technisch als wetenschappelijk, van veldwerk, etc. Bekijk hier een overzicht van de onderzoeksgroepen waar een onderzoeksbad mogelijk is.

Het Honours Seminarie Wetenschappen bestaat uit een reeks lezingen uit verschillende disciplines van de faculteit. Elke lezing duurt 1 uur en wordt gevolgd door een vragenronde en/of debat van 1 uur. De onderwerpen worden gekozen door de docenten en sluiten nauw aan bij het onderzoek in de verschillende onderzoeksgroepen van de faculteit. Bekijk hier een overzicht van de lezingen voor academiejaar 2018-2019.

Een individueel traject (IT) rond een gekozen thema kan bestaan uit een aantal keuzevakken, een zomerschool, een stage, etc. waarbij minstens één onderdeel bij een andere opleiding dan die van de student hoort. Het interdisciplinair project (IP) is een gezamenlijk project door 2 studenten, liefst uit verschillende opleidingen. Belangrijk voor beide types is dat het initiatief voor het thema of onderwerp van de student(en) zelf komt.

De zeer brede interdisciplinaire lezingenreeks Studium Generale UAntwerpen wordt elk jaar georganiseerd rond een vooraf gekozen actueel maatschappelijke ontwikkeling. Via deze lezingen komen de studenten in aanraking met hedendaagse thema’s die belicht worden vanuit verschillende disciplines, ook buiten die van de Faculteit Wetenschappen. De webpagina van het Studium Generale geeft een overzicht van voorbije thema's en geplande lezingen.

 

Voorwaarden en selecties

Studenten moeten in een modeltraject van de Faculteit Wetenschappen zitten, excellente resultaten kunnen voorleggen en alle credits van het eerste bachelorjaar hebben gehaald om in aanmerking te komen voor deelname aan het Honoursprogramma. De faculteit stelt geen a priori minima op voor de behaalde punten, maar er wordt wel gemikt op studenten die tot de beste 10-15% behoren van de groep die in de modeltrajecten van het tweede bachelorjaar zullen terechtkomen. Daarnaast moet er bij de student een duidelijke motivatie voor deelname aan het programma zijn.

 

Certificaat

Bij een volledige afwerking van het programma ontvangt de student een certificaat met de lijst van de opleidingsonderdelen en behaalde credits. Het honoursprogramma wordt ook afzonderlijk geproclameerd tijdens de facultaire proclamatie in september.

 

Contactpersonen

Bio-ingenieurswetenschappen Sammy Verbruggen
Biologie Raoul Van Damme
Chemie Erik Neyts
Fysica Wim Wenseleers
Informatica Hans Vangheluwe
Wiskunde David Eelbode

 

Foto1