Side header image

Magazine Universiteit Antwerpen

Het driemaandelijks Magazine Universiteit Antwerpen geeft een 360° beeld van onze universiteit, met artikels over onze onderwijsopdracht, het wetenschappelijk onderzoek, het leven op onze campussen, de verhalen van onze oud-studenten... een mooi overzicht dus van het reilen en zeilen binnen en buiten onze universiteit. Het blad wordt gratis verstuurd naar alle personeelsleden, emeriti en gepensioneerden, alumni en externe relaties van onze universiteit. De oplage bedraagt 62 000 exemplaren.

Contact

Departement Communicatie Stadscampus, Hof van Liere
Prinsstraat 13
2000 Antwerpen
Tel. +32 3 265 47 11
magazine@uantwerpen.be