De Universiteit Antwerpen zet voortdurend in op informatieveiligheid en de integere omgang met persoonsgegevens.  

Personeelsleden, studenten en derden moeten kunnen rekenen op een performante en veilige ICT-omgeving. Ook het intellectuele eigendom van de universiteit, personeel en partners moet beschermd worden tegen verlies en onrechtmatig gebruik. 

De universiteit gaat zorgvuldig om met informatie zoals gegevens van studenten en personeel, persoonsgegevens van deelnemers aan onderzoek en onderzoeksdata. Betrouwbare ICT-toepassingen zijn een cruciale en belangrijke pijler in dit verhaal.

Informatieveilige toekomst

De Universiteit Antwerpen kent verschillende initiatieven die de basis vormen van een adequaat informatieveiligheidsbeleid. Dat start uiteraard met systemen die onder andere gelaagde veiligheid, privacy als design en resilience als uitgangspunten hebben. De universiteit zet actief in op sensibilisering om samen met haar personeelsleden en studenten te werken aan een informatieveilige toekomst. Deze sensibiliseringscampagne is beter bekend onder de naam ICT Safety Collective. Informatieveiligheid is immers een taak waarin iedereen van ons een rol speelt. Ook blijven we onze technische en organisatorische maatregelen optimaliseren om de veilige verwerking van informatie faciliteren.

Deze pagina vormt samen met de privacyverklaring, het cookiebeleid en de gebruiksvoorwaarden het kader van het informatieveiligheidsbeleid van UAntwerpen.

Student? Lees meer over de computerinfrastructuur aan de universiteit