UAntwerpen heeft een duidelijke visie op kwaliteit en kwaliteitszorg, waarbij kwaliteit primeert op kwantiteit. De bevordering van de kwaliteit en de aandacht voor kwaliteitszorg worden gegarandeerd door blijvende investeringen in interne en externe kwaliteitszorg, innovatie en professionalisering. UAntwerpen bewaakt de kwaliteit op verschillende gebieden:

Vele accreditaties, (internationale) visitatiecommissies, peer reviews en audits waarborgen de voortdurende kwaliteitsbewaking en -verbetering van ons onderwijs en onderzoek. 

Naast de sturing op het centrale administratieve niveau is het kwaliteitsbewustzijn aanwezig in de hele organisatie. De faculteiten spelen een grote rol bij de invulling hiervan. Klankbordgroepen, adviesgroepen, expertenpanels en opleidingscommissies  bewaken de kwaliteit van onze academische activiteiten, kaarten mogelijke knelpunten aan en geven advies over de ontwikkeling en de uitvoering van het universitair en facultair beleid.