Onderzoeksgroep

Expertise

Simulatietraining voor laparoscopische chirurgie Varicocoeles (spataders bij jongens) en pubertaire ontwikkeling Effect van pornografie op eventuele seksuele dysfuncties Transitie en congenital lifelong urology

Gepersonaliseerde urotherapie in de thuisomgeving ter verbetering van de zorg van kinderen met Lower Urinary Tract (LUT) disfuncties. 01/01/2022 - 31/12/2025

Abstract

De producten en diensten ter ondersteuning van urotherapie spelen een cruciale rol in de doeltreffendheid van de therapie. De traditionele urotherapie producten zijn vaak op papier gebaseerde oplossingen en de weinige technologie die wordt gebruikt, kan als verouderd worden ervaren. Zo worden traditionele papieren dagboeken door patiënten als omslachtig en onhandig beschreven, waardoor de therapietrouw van de patiënt laag is. Er zijn verschillende innovaties geïntroduceerd om deze obstakels uit de weg te ruimen, zoals digitale dagboeken en een spelapplicatie voor urotherapie. Deze hadden echter geen of slechts een beperkt effect. Een mogelijke reden hiervoor is de ontwerpmethodologie achter deze innovaties, die er voornamelijk voor zorgt dat het ontwerp voldoet aan evidence-based richtlijnen. Daarentegen worden gebruikersbehoeften niet of onvoldoende onderzocht tijdens het ontwerpproces, wat resulteert in innovaties die niet voldoen aan de verwachtingen van gebruikers. Wij geloven dat het ontwerpen van effectieve zorginnovaties een nieuwe aanpak vereist die objectieve kennis (Evidence Based Design) combineert met subjectieve gebruikerservaring (User Experience Design). Het is onze hypothese dat de combinatie van beide ontwerpmethodologieën zal leiden tot sterkere ontwerpvoorstellen, waardoor de behandelingsresultaten en de patiëntervaring zullen verbeteren. In dit onderzoeksproject zullen we de impact van deze geïntegreerde aanpak onderzoeken door het toe te passen op het ontwerp van een ecosysteem van onderling verbonden producten en diensten om gepersonaliseerde urotherapie thuis aan te bieden.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

  • Onderzoeksproject

Een roadmap naar slimme herbruikbare kwaliteitszorg (reCURE). 01/05/2022 - 30/04/2024

Abstract

reCURE heeft als algemeen doel om de toeleveranciers van niet-invasieve medische textielproducten, handvaten te bieden om een succesvolle transitie van wegwerp naar herbruikbare alternatieven te realiseren in de complexe waardeketen van de zorgsector. De acties in het project focussen dan ook op het ondersteunen van de industriële waardeketen om hun innovatieve herbruikbare textielproducten voor de zorgsector daadwerkelijk te herontwerpen en te introduceren, rekening houdend met de strenge eisen in verband met veiligheid, hygiëne, steriliteit en nauwkeurigheid én de aanvaarding door medisch personeel en patiënten. Kennis met betrekking tot het integreren van functionele textieleigenschappen en intelligentie (UGent) en productacceptatie (UAntwerpen), zal gevalideerd worden in relevante voorbeeldcases. De resultaten zullen uitgewerkt worden in een roadmap waarmee de beoogde doelgroep over de nodige kennis zal beschikken om hun producten zodanig te ontwikkelen dat het herbruikbare karakter ervan aanvaard wordt door de zorgsector. Op die manier wordt ingespeeld op het wenselijk en aanvaardbaar maken van "herbruikbaarheid". Daarnaast ligt de focus ook op de mogelijkheid om de herbruikbare producten verder te optimaliseren naar functionaliteit toe en intelligentie in te brengen, hetgeen voor wegwerpproducten die vooral inzetten op prijs, meestal niet haalbaar is. Dit project kent 2 doelgroepen: de industriële toeleveranciers in de waardeketen (materiaal en textielproducenten, herverwerkers (reinigen, onderhoud, reparatie, sterilisatie‚Ķ), machinebouwers, en recyclers) en de gebruikers uit de zorgsector.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

  • Onderzoeksproject