Onderzoeksgroep

Expertise

k ben een socioloog van migratie met een bijzondere expertise in etnografie, vluchtelingenstudies en de Hoorn van Afrika. Ik werk momenteel aan een project over de herenigingsprocedures voor vluchtelingengezinnen. De afgelopen tien jaar heb ik mij vooral beziggehouden met de drijfveren en de dynamiek van gedwongen en risicomigranten; migrantensmokkel; gender en migratie; secundaire bewegingen van asielzoekers en vluchtelingen binnen Europa; thuis en migratie. Het grootste deel van mijn empirisch werk is gebaseerd op kwalitatieve methoden zoals het verzamelen van levensverhalen, kwalitatieve interviews en, in het bijzonder, multi-sited etnografie. Ik heb vanaf 2012 veldwerk gedaan in Eritrea, Ethiopië, Soedan, Italië, België en Nederland. Mijn onderzoekssettings omvatten vluchtelingenkampen, asielcentra en stadswijken.

Migratie en globale mobiliteit. 01/01/2023 - 31/12/2027

Abstract

Mijn doel is om het Migration and Global Mobility Network aan de Universiteit Antwerpen in de komende 5 jaar te leiden tot een site van wereldklasse voor migratie- en mobiliteitsstudies. Mijn werk in het netwerk is geïnspireerd door een poging om verder te gaan dan de stereotype voorstellingen van migranten en migratie die zo gebruikelijk zijn in het huidige publieke debat. Academisch onderzoek kan het pad effenen voor nieuwe collectieve manieren om het fenomeen te begrijpen door multi-perspectief, multidisciplinaire en multifocale analyses te bieden van de vele migratiegerelateerde kwesties, die betrekking hebben op bestuurlijke regimes, mondiale mobiliteit, internationale betrekkingen en maatschappelijke uitdagingen. Ik geloof dat het van cruciaal belang is het netwerk te baseren op interdisciplinaire wetenschappelijke productie, uitwisselingen en praktijken. Deze variëren van het opzetten van een seminarreeks tot samenwerking tussen verschillende departementen en centra bij het schrijven van projectvoorstellen voor de financiering van baanbrekend fundamenteel onderzoek. Het onderzoek zou kunnen worden opgebouwd rond vier geavanceerde thema's die op nuttige wijze kunnen worden onderzocht door middel van een multi-perspectief, multidisciplinaire en multi-methodologische benadering: Mondiale mobiliteit en de uitdagingen van externalisering; Migranten en de staat: een focus op digitale bureaucratie; Milieurechtvaardigheid en migratie; Methodologieën en ethiek in migratieonderzoek. Deze onderzoeksthema's kunnen worden onderzocht vanuit de politieke wetenschappen, de sociologie, de communicatiewetenschappen en de opleidings- en onderwijswetenschappen. Bovendien kunnen ze samenwerking met andere faculteiten, zoals rechten, economie en IOB, bevorderen. Mijn onderzoeksplan omvat een strategie om de internationalisering van het netwerk te bevorderen door deelname aan Europese en internationale onderzoeksnetwerken (waarvan ik actief lid ben), zoals IMISCOE, en door het aantrekken van internationale wetenschappers en junioronderzoekers die zich bezighouden met migratie en mobiliteit. Deze internationalisering houdt in dat moet worden samengewerkt met vooraanstaande onderzoekscentra en wetenschappers in zowel het Noorden als het Zuiden. Samenwerking met het Zuiden zal van cruciaal belang zijn om bij te dragen tot de "dekolonisatie van migratiestudies", een van de belangrijkste uitdagingen voor het vakgebied in de huidige tijd. In de komende vijf jaar vind ik het belangrijk om te werken aan onderzoeksvalorisatie en maatschappelijke betrokkenheid met het maatschappelijk middenveld en instellingen op lokaal, nationaal en internationaal niveau. Hier stel ik voor verder te bouwen op de bestaande samenwerkingsverbanden van wetenschappers die deel uitmaken van het netwerk (waaronder ikzelf) en de discussie met maatschappelijke en institutionele actoren aan te moedigen door een jaarlijkse rondetafelconferentie te organiseren. Er moeten outreach-activiteiten worden georganiseerd om het onderzoek en de activiteiten van het netwerk te verspreiden.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

  • Onderzoeksproject

Families Verbinden Overheen Grenzen. Terugkeer-Beslissingen In Zuid-Sudanese Transnationale Familienetwerken. 01/11/2022 - 31/10/2025

Abstract

Dit project bestudeert beslissingsstrategieën van Zuid-Sudanese families om al dan niet te repatriëren in de nasleep van de recente Zuid-Sudanese burgeroorlog. Door een multi-sited ethnography met leden van Zuid-Sudanese families, zullen we inzichten creëren in de precieze dynamieken binnenin transnationale familienetwerken en meer specifiek, over hun beslissingsprocessen tijdens de shift van een conflict naar post-conflict stadium. Dit zullen we doen aan de hand van een combinatie van verschillende kwalitatieve onderzoeksmethoden, waaronder auto-etnografie, diepte interviews, observaties en life story interviews. Door de combinatie van bevindingen gegeneerd in onze drie onderzoek sites, namelijk in de noord-Oegandese vluchtelingenkampen, Kampala en Juba, zullen we belangrijke inzichten creëren in de aard en werking van vluchtelingen hun transnationale familie netwerken; en hoe de configuraties van deze netwerken evolueren en zich aanpassen aan de veranderende condities. De studie voegt zo een kritische bijdrage toe aan de literatuur over terugkeer migratie, migratie-beslissingen en transnationale families.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

  • Onderzoeksproject

Verbannen en gescheiden: een multi-sited etnografische studie over Eritrese vluchtelingen en hun families op zoek naar hereniging. 01/02/2020 - 31/01/2024

Abstract

De meeste Europese landen staan vluchtelingen toe een vereenvoudigde procedure te volgen om zich te herenigen met hun gezinsleden. Veel studies tonen echter aan dat problemen met timing, documentatie en economische middelen gezinsherenigingen vaak uiterst moeilijk maken, zo niet onmogelijk. Hoewel er reeds veel geschreven is over de belemmeringen voor migranten om te genieten van hun recht op een gezinsleven, is weinig bekend over het specifieke geval van vluchtelingen. Het multi-sited ontwerp van dit project met vluchtelingen en hun gezinnen heeft tot doel de complexiteit van machtsverhoudingen, sociale verwachtingen en structurele belemmeringen te reconstrueren, die een invloed hebben op de mogelijkheid van vluchtelingen om samen te zijn met hun gezin.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

  • Onderzoeksproject