Onderzoeksgroep

Expertise

k ben een socioloog van migratie met een bijzondere expertise in etnografie, vluchtelingenstudies en de Hoorn van Afrika. Ik werk momenteel aan een project over de herenigingsprocedures voor vluchtelingengezinnen. De afgelopen tien jaar heb ik mij vooral beziggehouden met de drijfveren en de dynamiek van gedwongen en risicomigranten; migrantensmokkel; gender en migratie; secundaire bewegingen van asielzoekers en vluchtelingen binnen Europa; thuis en migratie. Het grootste deel van mijn empirisch werk is gebaseerd op kwalitatieve methoden zoals het verzamelen van levensverhalen, kwalitatieve interviews en, in het bijzonder, multi-sited etnografie. Ik heb vanaf 2012 veldwerk gedaan in Eritrea, Ethiopië, Soedan, Italië, België en Nederland. Mijn onderzoekssettings omvatten vluchtelingenkampen, asielcentra en stadswijken.

Migratie en globale mobiliteit. 01/01/2023 - 31/12/2027

Abstract

Het Migration and Global Mobility Network streeft naar baanbrekend, interdisciplinair onderzoek over een breed scala aan thema's, zoals mondiale mobiliteit en bestuur, migratie en gezondheid, migratie en onderwijs,migratiegerelateerde diversiteit en de stad. Voortbouwend op de expertise van verschillende onderzoeksgroepen van de Faculteit Sociale Wetenschappen en de samenwerking met lokale, nationale en internationale partners, vormt het UA-netwerk een referentiepunt voor wetenschappers op het gebied van migratie en mobiliteit en vormt het een belangrijke bron voor op kennis gebaseerd beleid. Het netwerk streeft naar betrokkenheid bij het maatschappelijk middenveld en instellingen op lokaal, nationaal en internationaal niveau.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

  • Onderzoeksproject

Outsourcing van familievisa: de rol van niet-overheidsactoren bij het beheer van migratiegrenzen. 01/01/2023 - 31/12/2026

Abstract

Het project onderzoekt het effect van het beleid inzake uitbesteding van visa op vluchtelingengezinnen en hun gezinsherenigingsproces. Het onderzoekt het beleid en de uitvoeringspraktijk van twee of meer Europese landen (bv. België en Italië). De PhD student zal een vergelijkende beleidsanalyse en etnografisch onderzoek op verschillende locaties uitvoeren in visumcentra en consulaire kantoren in transitlanden. Op innovatieve wijze zal de onderzoeker etnografisch onderzoek verrichten met zowel visumfunctionarissen als met verschillende leden van vluchtelingenfamilies die tussen Europa en de transitlanden leven.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

  • Onderzoeksproject

Families Verbinden Overheen Grenzen. Terugkeer-Beslissingen In Zuid-Sudanese Transnationale Familienetwerken. 01/11/2022 - 31/10/2025

Abstract

Dit project bestudeert beslissingsstrategieën van Zuid-Sudanese families om al dan niet te repatriëren in de nasleep van de recente Zuid-Sudanese burgeroorlog. Door een multi-sited ethnography met leden van Zuid-Sudanese families, zullen we inzichten creëren in de precieze dynamieken binnenin transnationale familienetwerken en meer specifiek, over hun beslissingsprocessen tijdens de shift van een conflict naar post-conflict stadium. Dit zullen we doen aan de hand van een combinatie van verschillende kwalitatieve onderzoeksmethoden, waaronder auto-etnografie, diepte interviews, observaties en life story interviews. Door de combinatie van bevindingen gegeneerd in onze drie onderzoek sites, namelijk in de noord-Oegandese vluchtelingenkampen, Kampala en Juba, zullen we belangrijke inzichten creëren in de aard en werking van vluchtelingen hun transnationale familie netwerken; en hoe de configuraties van deze netwerken evolueren en zich aanpassen aan de veranderende condities. De studie voegt zo een kritische bijdrage toe aan de literatuur over terugkeer migratie, migratie-beslissingen en transnationale families.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

  • Onderzoeksproject

De meerlagige politiek van nationaal vluchtelingenbeleid: een case-study van Oeganda. 01/11/2022 - 31/10/2024

Abstract

Vluchtelingenbeleid in het Globale Zuiden heeft over de laatste jaren meer internationale aandacht gekregen. Ondanks deze aandacht is er weinig bekend over hoe vluchtelingenbeleid en management vorm krijgen in het Global Zuiden. Dit doctoraat heeft als doel in kaart te brengen hoe nationaal vluchtelingenbeleid de uitkomst is van politieke onderhandelingen tussen verschillende niveaus en wat voor implementatie-effecten dit heeft. Door het nationaal vluchtelingenbeleid als uitgangspunt te nemen, is dit project erop gericht het gehele beleidsproces van vluchtelingenbeleid op globaal, nationaal en lokaal niveau te begrijpen: Op welke manier beïnvloeden deze niveaus elkaar en wat is het effect op nationaal en lokaal vluchtelingenbeleid? Op deze manier wil dit project in kaart brengen hoe vluchtelingenbeleid ontstaat, wordt onderhandeld en geïmplementeerd. Deze vernieuwende aanpak is nog niet eerder toegepast en dat zal nu worden gedaan door Oeganda's vluchtelingenbeleid als case te nemen. Het land wordt gezien als succesverhaal voor vluchtelingenbeleid; het is het pilootland voor het belangrijkste beleidsproject van de VN Vluchtelingenorganisatie dat in 2017 van start ging. Dit project verricht veldwerk op verschillende niveaus: op globaal niveau, nationaal niveau en lokaal niveau. Dit zal een grensverleggend onderzoek opleveren dat meer inzichten biedt in de manier waarop de verschillende niveaus elkaar beïnvloeden en, uiteindelijk, het effect op de kwaliteit van het beleid zelf.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

  • Onderzoeksproject

Verbannen en gescheiden: een multi-sited etnografische studie over Eritrese vluchtelingen en hun families op zoek naar hereniging. 01/02/2020 - 31/01/2024

Abstract

De meeste Europese landen staan vluchtelingen toe een vereenvoudigde procedure te volgen om zich te herenigen met hun gezinsleden. Veel studies tonen echter aan dat problemen met timing, documentatie en economische middelen gezinsherenigingen vaak uiterst moeilijk maken, zo niet onmogelijk. Hoewel er reeds veel geschreven is over de belemmeringen voor migranten om te genieten van hun recht op een gezinsleven, is weinig bekend over het specifieke geval van vluchtelingen. Het multi-sited ontwerp van dit project met vluchtelingen en hun gezinnen heeft tot doel de complexiteit van machtsverhoudingen, sociale verwachtingen en structurele belemmeringen te reconstrueren, die een invloed hebben op de mogelijkheid van vluchtelingen om samen te zijn met hun gezin.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

    Project type(s)

    • Onderzoeksproject