Van april 2010 tot maart 2023 groeide in Lochristi (Oost-Vlaanderen) de grootste bio-energieplantage van de Benelux. Deze plantage van meer dan 100 000 snelgroeiende populieren en wilgen produceerde (na zes opeenvolgende oogsten) houtsnippers die in kleinschalige verbrandingsovens werden omgezet tot warmte, of via vergassing of verbranding groene stroom produceren.

UAntwerpen oogstte reeds viermaal op grootste bio-energieplantage van de Benelux:

De plantage werd reeds viermaal geoogst (in de winters van 2012, 2014, 2017 en 2019). Op zich al bijzonder en spectaculair, maar de onderzoekers van UAntwerpen maakten ook reeds een volledige balans op van de broeikasgasreductie en de energetische efficiëntie. Een deel van de bevindingen werd in onderstaande berichten verwoord.

Persberichten:
Het Nieuwsblad
Het Nieuwsblad (2)
De Loonwerker, Nieuwsbrief
Startpagina Engineeringnet_nl
Startpagina Engineeringnet_be
Dwars (studentenblad UAntwerpen)
Vlaamse Academie voor Wetenschappen en Kunsten: 'positief resultaat voor ERC-Grantee POPFULL-project'

Televisie-uitzendingen:
VRT, deredactie.be
VTM-nieuws

News on the website of the European Research Council (ERC):
(only in English)

ERC story on POPFULL
ERC press highlight
Posts on Facebook

Meer

De Onderzoeksgroep Planten en Ecosystemen van de Universiteit Antwerpen kwantificeerde in het kader van het Europese POPFULL-project, met middelen van de European Research Council, gedurende twee volledige rotaties van elk twee jaar de energiebalans en de balans van alle broeikasgassen. De onderzoekers voerden ook een volledige levenscyclusanalyse (van de aanplant in 2010 tot de productie van de energie) van de bio-energieketen uit.

“Het POPFULL-project is daarmee het eerste in de wereld dat deze volledige balansen heeft opgemaakt”, legt onderzoeksleider prof. Reinhart Ceulemans uit. “De resultaten bevestigen dat populier en wilg uitermate geschikt zijn voor biomassaplantages in onze gematigde streken. We becijferden dat deze bioenergie-plantage energetisch zeer rendabel is (zesmaal meer energie-output dan -input) en dat ze een gunstige balans van broeikasgassen voorlegt.”

Indrukwekkende oogstmachine
Door de extreem natte en warme weersomstandigheden was het onmogelijk om met een zelfrijdende hakselaar te oogsten. De oogst werd uitgevoerd met de indrukwekkende Stemster van de firma Nordic Biomass, die uit Denemarken komt. Zowel de tractor als de Stemster staan op rupsbanden waardoor verdichting en insporing van de bodem beperkt blijft. Met deze oogstwijze worden de bomen in hun geheel geoogst en afgevoerd door één enkele machine en in één werkgang.

Meer weten?
Prof. Reinhart Ceulemans (UAntwerpen): reinhart.ceulemans@uantwerpen.be of 03/265 22 56