Tom Smits

Prof. dr. Tom Smits, Associate Professor (Senior Lecturer) in TEFL, German Language Teaching and German Linguistics

Onderzoek

Onderzoeksgroep

Didactica
Grammar and Pragmatics

Expertise

  • Expertisedomein Leraarschap: (1) Vakdidactiek DaF (Deutsch als Fremdsprache) & TEFL (Teaching English as a Foreign Language) (2) (Vreemdetalen)Onderwijs: leer- en communicatiestrategieën, differentiatie, e-learning (CALL) Expertisedomein Taalkunde: (1) Toegepaste taalkunde (2) Variationele taalkunde

Projecten

Hiernaast vindt u alle projecten die onder de naam van dit personeelslid in de onderzoeksdatabank Universiteit Antwerpen zijn opgenomen en waarbij dit personeelslid betrokken is, hetzij als promotor, copromotor of mandaathouder (o.a. FWO). Het gaat enkel over onderzoeksprojecten en mandaten die extern of intern op competitieve basis werden verworven.