Tom Smits

Prof. dr. Tom Smits, hoofddocent vakdidactiek Engels & Duits en Duitse taalkunde

Onderzoek

Onderzoeksgroep

Grammar and Pragmatics
Didactica

Projecten

Hiernaast vindt u alle projecten die onder de naam van dit personeelslid in de onderzoeksdatabank Universiteit Antwerpen zijn opgenomen en waarbij dit personeelslid betrokken is, hetzij als promotor, copromotor of mandaathouder (o.a. FWO). Het gaat enkel over onderzoeksprojecten en mandaten die extern of intern op competitieve basis werden verworven.