Community Service Learning (korfvak)

Het opleidingsonderdeel Community Service Learning (CSL) omvat 3 studiepunten en is ingericht als een jaarvak  (1ste en 2de semester).  Alle studenten uit alle richtingen zijn welkom!

Community Service Learning is een keuzevak dat je kan opnemen in het keuzeopleidingsonderdeel (in modeltraject 3)  'korfvakken', 'actief pluralisme en interculturaliteit' of 'verdieping'.

Ook in je master of schakel- of voorbereidingsprogramma is het mogelijk om het opleidingsonderdeel Community Service Learning te volgen:

  • Binnen het Honours programma van Sociale Wetenschappen kan je ook voor praktijkervaring en dus Community Service Learning kiezen.
  • Jeugdliteratuur (3 studiepunten): keuzevak binnen profiel Taal- en Letterkunde en Toegepaste Taalkunde in de bachelor (deel 3). Titularis: Vanessa Joosen.
    • Volg je of heb je Jeugdliteratuur gevolgd dan kan je praktijkervaring rond kinder- en jeugdliteratuur opnemen in een organisatie door je ook in te schrijven voor het keuzevak Community Service Learning (korfvak). Contacteer de verantwoordelijke Community Service Learning voor meer informatie. 
  • Master wijsbegeerte - Masterproef met praktijkervaring + Community Service Learning (samen 21 studiepunten):
    • Wil je graag praktijkervaring doen in kader van je masterproef in de wijsbegeerte? Volg het korfvak Community Service Learning en doe praktijkervaring op die je onmiddellijk kan inzetten en verdiepen in je masterproef.


Praktijkvoorbeelden en quotes

Eugenia (student politieke wetenschappen): 

"Ik heb Community Service Learning gekozen omdat het een nuttige bijdrage levert. Het is totaal iets anders in je studiepakket. Je moet je academische kennis koppelen aan praktijk en daarom voelt het schrijven van een paper ook enorm nuttig aan. Het is niet zo dat je dan een paper schrijft en dan zomaar indient op Blackboard en daar punten op krijgt, maar je helpt er echt een organisatie mee. En dat is hetgene wat me het hardste aanspreekt in dit vak. Je voelt je nuttig en je doet praktijkervaring bij een organisatie die je hulp ook echt apprecieert en verder kan met de informatie die je aanreikt. Je doet iets nieuws, je doet iets goeds en dat voelt heel fijn aan."

Tooba (student toegepaste taalkunde): 

"Uit mijn comfortzone stappen is altijd al een werkpuntje geweest voor mij en Community Service Learning leek me de perfecte gelegenheid om hieraan te werken. Ik wou graag deelnemen aan projecten waarbij anderen geholpen worden, maar durfde niet altijd zelf initiatief te nemen. Dit vak gaf me het duwtje in de rug om dit effectief te doen."

Levi (student biologie): 

"De onderwijsvorm van dit vak trok mij aan.  Enerzijds wilde ik graag in een vrijwilligersorganisatie werken en anderzijds wou ik graag eens een meer praktische onderwijsvorm uitproberen. In dit vak heb ik effectief meer ervaring in ‘het veld’ opgedaan."

Voorbeelden van noden en onderzoeksvragen