De universiteit (daad)krachtiger maken in het detecteren van en reageren op online en offline seksuele intimidatie (sexual harassment) op de werkvloer, in het klaslokaal, op digitale platforms en andere relevante contexten, met een focus op minderheden.

Context

De Europese Unie investeert veel middelen in het aanpakken van gender-gebaseerd geweld. Toch blijft seksueel geweld en seksuele intimidatie een hardnekkig probleem, zowel in de bredere samenleving als ook in instellingen zoals de universiteit die gekenmerkt worden door een patriarchale geschiedenis en sterk hiërarchische relaties.  Fysieke en verbale agressie, dwang, sociale druk en seksuele intimidatie komen voor aan de universiteit. Deze problemen zijn uitingen van seksisme die een gender-ongelijke verdeling van sociale macht in stand houden, en moeten professioneel en systematisch het hoofd geboden worden. Het Uni4Equity project is gefinancierd door de Europese Commissie en betreft een samenwerking tussen verschillende Europese universiteiten en andere relevante sociale actoren om van elkaar te leren hoe online en offline seksuele intimidatie in de academische context te identificeren, te vermijden en aan te pakken. Dit project wil toewerken naar een grotere gelijkheid tussen de leden van het academisch personeel, doctorandi, studenten, en het administratief en technisch personeel.

Doelstellingen

Het onderzoeksproject Uni4Equity loopt 36 maanden (februari 2023-januari 2026) en heeft de volgende doelstellingen:

  • De bevoegde instanties ondersteunen door procedures en structuren te verbeteren met het oog op preventie en remediëring van seksuele intimidatie.
  • Uitwisseling van ‘good practices’promoten tussen universiteiten die seksuele intimidatie willen aanpakken.
  • Bijdragen aan een groeiende bewustwording van het belang van preventie en remediëring van gevallen van seksuele intimidatie, en van de voorbeeldrol van de universiteit.
  • Relevante vaardigheden en voorzieningen binnen een universitaire context verbeteren.
  • De impact van seksuele intimidatie op slachtoffers verminderen.

Activiteiten

Om de doelstellingen van het Europese onderzoeksproject te behalen zullen de 7 deelnemende universitaire partners, waaronder de Universiteit Antwerpen, de volgende activiteiten ontwikkelen:

  • Onderzoek naar de huidige situatie inzake omgang met seksuele intimidatie aan de universiteit (procedures, beleidsplannen, initiatieven, strategieën)
  • Review en evaluatie van de bestaande protocollen en procedures gericht op het bestrijden van seksuele intimidatie aan de universiteit.
  • Primaire preventie (algemeen): Online bewustmakingscampagne om tot een klimaat van nultolerantie te komen; Online workshop over het probleem van seksuele intimidatie en genderrollen aan de universiteit.
  • Secundaire preventie (gericht): Workshop over een intersectionele aanpak van genderongelijkheid voor bevoegde stafleden; Omstaanderstraining; Ontwikkeling van een online tool ter ondersteuning van potentiële slachtoffers
  • Tertiaire preventie (remediërend na de feiten): Trainingen bedoeld om te leren hoe men de impact van seksuele intimidatie op slachtoffers, overtreders en hun omgeving kan verkleinen (hoe secundaire victimisatie vermijden, hoe recidive vermijden…)

Partners

Meer info

uni4equity@uantwerpen.be ​

Prof. dr. Katrien Schaubroeck, Departement Wijsbegeerte

Katrien.Schaubroeck@uantwerpen.be

Prof. dr. Sarah Van de Velde,  Departement Sociologie

Sarah.Vandevelde@uantwerpen.be


Bekijk de promotie video