Vertrouwelijkheid

Het CyberWood-onderzoek en het In the Spotlight project gebeuren geheel volgens de geldende ethische richtlijnen en regels voor wetenschappelijk onderzoek. Voor elke aparte studie wordt er ethische advies aangevraagd aan de Ethische Commissie voor Sociale en Humane Wetenschappen van de Universiteit Antwerpen. De onderzoekers verzekeren de vertrouwelijkheid van het onderzoek voor de deelnemende scholieren en scholen.

Concreet betekent dit dat er nergens namen van participanten vermeld zullen worden. Zelfs indien er bij een online survey de mogelijkheid wordt geboden een naam en adres achter te laten, is er geen gevaar voor identificeerbaarheid, aangezien deze gegevens los verzameld worden van de eerdere survey.