We communiceren maximaal met www.uantwerpen.be in Nederlandstalige communicatie, en met www.uantwerp.be in Engelstalige communicatie.

www.uantwerpen.be is de enige échte URL van de Universiteit Antwerpen website. www.uantwerp.be is een alias die doorverwijst.

Voor een vlotte communicatie kunnen er verkorte URL's aangemaakt worden voor thema's, centra, onderzoeksgroepen, evenementen, faculteiten, opleidingen ...
Bv www.uantwerpen.be/infomomenten of www.uantwerpen.be/axes

We vragen om zoveel mogelijk gebruik te maken van deze verkorte URL's met www.uantwerpen.be/... of www.uantwerp.be/... , maar onderzoeksgroepen, centra, congressen of projecten kunnen ook een eigen domeinnaam hebben.

Verkorte URL's

Elke pagina op de website krijgt automatisch een leesbare URL volgens het pad van de navigatiestructuur.

Bv www.uantwerpen.be/nl/faculteiten/rechten/onderzoek

Verkorte URL’s aanmaken is mogelijk en dient vooral om in gedrukte publicaties op een duidelijke manier naar de website te verwijzen.

Richtlijnen:

 • Altijd kleine letters,

 • geen spaties,

 • enkel koppelteken als tussenvoegsel,

 • in een verkorte URL gebruiken we geen ‘slash’ meer (/),

 • aanvragen en centraal beheer via coördinator webcommunicatie.

Faculteiten:

Faculteiten hebben in het page plan de URL www.uantwerpen.be/nl/faculteiten/rechten  of www.uantwerpen.be/nl/faculteiten/wetenschappen   … meegekregen.

Verkorte URL’s www.uantwerpen.be/rechten  of www.uantwerpen.be/wetenschappen  of www.uantwerpen.be/geneeskunde  zijn mogelijk. Verwijzen altijd naar faculteit!

Elke faculteit krijgt dus een verkorte URL op basis van de naam, zonder ‘faculteit’ erin.

Opleidingen:

Verkorte URL: www.uantwerpen.be/bachelor-biologie   of www.uantwerpen.be/master-geschiedenis . Bij verkorte URL naar opleiding nemen we altijd de opleidingsgraad op in de URL, met koppeltekentje ertussen.

Onderzoeksgroepen / centra / instituten:

Elke subsite van een onderzoeksgroep kan een verkorte URL krijgen op basis van de naam af gangbare afkorting. Bv www.uantwerpen.be/mios of www.uantwerpen.be/ecobe of www.uantwerpen.be/bio-imaging-lab of www.uantwerpen.be/usos ...

Domeinnamen

Onderzoeksgroepen, centra, congressen of projecten hebben soms een eigen domeinnaam.

Deze domeinnaam kan doorverwezen worden naar de juiste pagina's op www.uantwerpen.be.

Eénmaal op de website verschijnt wel de www.uantwerpen.be-URL in het URL venster.

Bv: www.linguapolis.be  of  www.usos.be

Nieuwe domeinnaam registreren

Onderzoeksgroepen, centra, congressen of projecten die een nieuwe domeinnaam willen registreren, kunnen hiervoor een aanvraag richten naar onze UAntwerpen Netwerkdienst (Maddy Hennebert).

Stuur een mail naar dnsmaster@uantwerpen.be met vermelding van: 

 • De gewenste domeinnaam of url
  Je kan nakijken op de dns-website of je gewenste domeinnaam nog vrij is 
   
 • Naar welke UAntwerpen-url je wil doorlinken
   
 • Budgetcode + naam project
  Een .be domeinnaam registreren kost 7 euro/jaar
  Een . eu domeinnaam registreren kost 15 euro/jaar