We willen met de website www.uantwerpen.be het Anysurferlabel behalen. Het Anysurferlabel is een kwaliteitslabel voor websites die toegankelijk zijn voor mensen met een handicap.

Om het label te behalen moet de website aan een aantal voorwaarden voldoen, zowel op technisch als op redactioneel vlak.

Het is daarom belangrijk dat de webeditors volgende richtlijnen consequent opvolgen:

 • Schrijf betekenisvolle links (zie ook tip 7 bij webredactietips).

 • Vermeld steeds het bestandstype (word, pdf, jpg …) in de linktekst als je een bestand downloadbaar maakt. Vermeld meteen ook hoe groot het bestand is.
  Afspraak: we noteren bestandstype en grootte van het bestand tussen haakjes na de call to action, en deze info wordt mee opgenomen in de link.

  Download de brochure (pdf – 5Mb)

 • Geef tussentitels altijd in als ‘kop 2’ via de button ‘opmaak’ in de editor.

 • Gebruik lijstjes (zie ook tip 6).

 • Geef elke afbeelding een betekenisvolle alt-tag! Een alt-tag beschrijft wat er op de foto staat en heeft maximaal 80 karakters. De tag bestaat uit enkele betekenisvolle woorden. Volzinnen hoeven niet.
  Indien een afbeelding ook een link is, is het doel van de link prioritair bij de alt-tag. De alt-tag functioneert hier als linktekst. Maak dus duidelijk welke actie de mensen zullen ondernemen als ze op de afbeelding klikken.
  Bv: gebruik bij het printicoontje de alt-tag ‘Afdrukken’ en niet het beschrijvende ‘Printer’.
  Bij fotogalerijen volstaat één algemene omschrijving van de galerij. De rest van de alt-tags mogen leeg zijn.
  Complexe afbeeldingen zoals organogrammen of schema’s, moeten tekstueel beschreven worden. (dit kan op een pagina achter de afbeelding)