WP4 - Ad-hoconderzoek

Coördinator: Peter De Cuyper (KULeuven - HIVA)
Onderzoeker: Reinhilde Pulinx
Start: 2012

Binnen de ad-hocruimte worden (sterk) afgebakende expertopdrachten opgenomen die inspelen op de beleidsactualiteit. De opdrachten kunnen gaan om beleidsvoorbereiding en- evaluatie, visieontwikkeling of monitoring. Ze worden opgenomen door een team van ervaren onderzoekers. De invulling van de opdrachten wordt jaarlijks in samenspraak met het beleid vastgelegd.

WP4 - Publicaties

De onderzoeksresultaten uit dit werkpakket:

Contact

Peter De Cuyper KULeuven - HIVA
Parkstraat 47 5300
B-3000 Leuven
Belgiƫ
Tel. +32 (0)16 32 31 75
peter.decuyper@kuleuven.be