WP1 - Monitoring van migratietrends

Coördinator: dr. Johan Wets (KULeuven - HIVA)
Onderzoeker: Sarah Van den Broucke
Start: juni 2012

Dit werkpakket focust op monitoring en analyse van migratietrends en hun mogelijke impact op het integratiebeleid en omvat 2 luiken:
- Monitoring van migratietrends (migratiestromen, migratiestock, migratieprocessen)
- Analyse van de samenhang tussen migratietrends enerzijds en (nieuwe) beleidsmaatregelen en de veranderende algemene context anderzijds.

Monitoring

Werkpakket 1 stelt het monitoren van migratietrends in Vlaanderen en België centraal en plaatst deze binnen een Europees en internationaal kader. Monitoring impliceert een systematische opvolging van data. De beschikbare cijfergegevens worden samengebracht op diverse manieren, op meerdere beleidsniveaus en op verschillende analyseniveaus. De kwantitatieve benadering houdt onder meer de opvolging van verschillende buitenlandse en internationale gegevensbronnen in; de kwalitatieve monitoring omvat ook data die niet gekwantificeerd kunnen worden zoals wetsveranderingen (ook in de buurstaten) en veranderingen in de economische context. Binnen dit werkpakket wordt waar mogelijk met de betrokken overheidsdiensten samengewerkt, onder meer voor de opvolging van integratieprocessen.

Aan de hand van systematische kwantitatieve en kwalitatieve dataverzameling en -analyse, worden migratietrends en -patronen in kaart gebracht die een proactief beleid kunnen faciliteren, waarbij de implicaties van migratie op nationaal en regionaal niveau beter ingeschat kunnen worden. Migratie- en integratiegerelateerde beleidsuitdagingen zijn per definitie multidimensioneel en hebben vertakkingen naar andere beleidsdomeinen en naar evoluties en gebeurtenissen over de grenzen heen. Dit impliceert dat bij monitoring en analyse van migratietrends een breed spectrum aan gegevens wordt opgevolgd. Met het oog op een evidence-based beleid, worden een aantal migrantengroepen en nieuwe migraties belicht in een periode van toenemende superdiversiteit.

Impactanalyse

Een tweede onderdeel van deze onderzoekslijn belicht de maatschappelijke veranderingen die de instroom van nieuwe Vlamingen met zich meebrengt. De hier gepresenteerde - vrij beperkte - 'impactanalyse' van nieuwe beleidsmaatregelen focust op de effecten van de instroom van nieuwe migranten op verschillende beleidsniveaus in Vlaanderen/België en vice versa. De resultaten van dit onderzoek hebben tot doel het beleid te ondersteunen.
 

WP1 - Publicaties

De onderzoeksresultaten uit dit werkpakket:

2014

Van den Broucke, Sarah; De Cuyper, Peter & Wets, Johan (2014). Profielschets en inburgeringtrajecten van Zuid-Europese immigranten in Vlaanderen. Rapport. Steunpunt Inburgering en Integratie, 103 p.

2013

Vanduynslager, Lieselot; Wets, Johan; Noppe, Jo & Gerlinde Doyen (2013). Vlaamse Migratie- en Integratiemonitor 2013. Rapport. Steunpunt Inburgering en Integratie en Studiedienst van de Vlaamse Regering, 182 p.

(Vrouwelijke) migratie in België en Vlaanderen in cijfers (Lieselot Vanduynslager). Fact sheet. Steunpunt Inburgering en Integratie, juni 2013, 22p.
 

2012

Statistische migratie-en integratiebronnen in kaart (Lieselot Vanduynslager). Fact sheet. Steunpunt Inburgering en Integratie, december 2012, 15 p. - Online databank

Monitoring van Migratie en Integratie (Johan Wets). Steunpunt Inburgering en Integratie. Fact sheet. Steunpunt Inburgering en Integratie, december 2012, 14 p.