WP2 - Grondrechten en transversale thema's

Coördinator: dr. Joris Michielsen (Universiteit Antwerpen - CeMIS)
Onderzoekers: Dries Lens, Sanne van de Pol en Joris Wauters
Start: februari 2012

Dit werkpakket focust op de werking en beleving van fundamentele rechten in immigratie en inburgering, met specifieke aandacht voor transversale thema's. Het onderzoek omvat twee luiken, het eerste focust op inburgeringskwesties in onderwijs en arbeid; het andere op inburgeringskwesties in identiteitsconstructies en identiteitsrechten in een wettelijk kader.

Inburgering in onderwijs en arbeid

België en Vlaanderen diversifiëren dankzij oude en nieuwe migraties. Migranten komen (en kwamen) met bepaalde vormen van cultureel, sociaal, economisch en symbolisch kapitaal naar dit land, maar slagen (en slaagden) er niet altijd in om hun ervaringen, competenties en talenten te valoriseren.

Enkele van de meest urgente maatschappelijke domeinen waar duidelijke verschillen tussen sociale groepen identificeerbaar zijn, betreffen het onderwijs en de arbeidsmarkt. Deze twee kanalen zijn vaak cruciaal in het participatieproces van individuen en groepen en kunnen een verregaande invloed hebben onder andere op hun sociaal-economische status, hun welbevinden en hun gezondheidsstatus. Om deze processen evenwel diepgaand te begrijpen is onderzoek nodig dat zich zowel op de 'nieuw-' of 'oudkomers' richt als op de rol van de Vlaamse samenleving en de rol van de dominante meerderheid hierin.

Vertrekkend van de bestaande bevindingen en ervaringen kiezen we ervoor om specifieke doelgroepen die hun weg zoeken in de domeinen van het onderwijs en de arbeidsmarkt te bestuderen. Zo focust een project zich op de ervaringen en ambities van ROMA-families en op OKAN-klassen als inburgeringsinstrument. Met het oog op de arbeidsmarkt wordt specifiek gekeken naar de ervaringen en ambities van Bulgaarse, Poolse en Roemeense zelfstandigen.

 

Inburgering en identiteitsconstructies

We onderzoeken de rol van identiteitsconstructies en de relevantie van fundamentele rechten daarin, binnen een regionaal, nationaal en Europees juridisch kader.
De etnische diversifiëring van de samenleving gaat gepaard met een diversifiëring van een geliberaliseerd burgerschap en een toenemend belang van de rechten van migranten, de rechten van minderheden en de rechten op gelijke behandeling. De 'immigratie-landen' reageren op deze diversifiëring met campagnes voor eenheid en integratie. Dit antwoord moet echter voldoen aan de eisen van een liberale staat en de eerbiediging van de fundamentele rechten en vrijheden daarin.

 

WP2 - Publicaties

De onderzoeksresultaten uit dit werkpakket:

2014

Hoogopgeleide anderstaligen met een migratieachtergrond op de arbeidsmarkt: enkele cijfers (Joris Michielsen, Joris Wauters & Peter De Cuyper). Fact sheet. Steunpunt Inburgering en integratie, november 2014, 20 p.

Lokale besturen en het opzetten van een samenwerking met Romazelforganisaties (Joris Wauters). Fact sheet. Steunpunt Inburgering en Integratie, juni 2014, 3 p.

Wauters, Joris; Michielsen, Joris & Timmerman, Chris (2014). OKAN-onderwijs: knelpunten en aanbevelingen. Rapport. Steunpunt Inburgering en Integratie.

2013

Balci, Zeynep & Michielsen, Joris (2013). De betovering van een thuisland: dynamieken van terugkeermigratie van tweede generatie Belgisch-Turkse jongeren. Rapport. Steunpunt Inburgering en Integratie, 77 p.

Wauters, Joris & Michielsen, Joris (2013). Romazelforganisaties in Vlaanderen. Partners in een integratieverhaal? Rapport. Steunpunt Inburgering en Integratie, 50 p.

Wauters, Joris (2013). Aspiraties en sociale mobiliteit bij Roma. De visies van beleidsmakers, middenveldorganisaties, schoolactoren en Roma zelf. Rapport. Steunpunt Inburgering en Integratie, 135 p.

Integratiebeleid in Vlaanderen (Sanne van de Pol; Joris Michielsen en Peter De Cuyper). Fact sheet. Steunpunt Inburgering en Integratie, december 2013, 15 p.

Mampaey, Jelle (2013). Ondernemerschap van Bulgaarse, Poolse en Roemeense immigranten in België. Rapport. Steunpunt Inburgering en Integratie, 58 p.

Ondernemerschap van Bulgaarse, Poolse en Roemeense immigranten in Vlaanderen: resultaten en beleidsaanbevelingen (Jelle Mampaey). Fact sheet. Steunpunt Inburgering en Integratie, maart 2013, 2p.

2012

Religie en fundamentele rechten (Sanne van de Pol). Steunpunt Inburgering en Integratie. Fact sheet. Steunpunt Inburgering en Integratie, december 2012, 11 p.

Roma in Vlaanderen (Joris Wauters, m.m.v. Fernando Pauwels). Fact sheet. Steunpunt Inburgering en Integratie, oktober 2012, 13 p.

Roma in Vlaanderen: grote diversiteit aan verblijfsstatuten (Sanne van de Pol). Fact sheet. Steunpunt Inburgering en Integratie, oktober 2012, 10 p.

Feminisering van armoede: Turkse en Marokkaanse vrouwen in België (Zeynep Balci). Fact sheet. Steunpunt Inburgering en Integratie, oktober 2012, 10 p. - Korte versie.

Gezondheidssituatie van Roma (Zeynep Balci). Fact sheet. Steunpunt Inburgering en Integratie, september 2012, 15 p. - Korte versie.

Ondernemerschap van Bulgaarse, Poolse en Roemeense immigranten in Vlaanderen (Jelle Mampaey). Fact sheet. Steunpunt Inburgering en Integratie, juni 2012, 14 p. - Korte versie.

OKAN in het Nederlandstalig onderwijs (Zeynep Balci). Fact sheet. Steunpunt Inburgering en Integratie, april 2012, 16 p. - Korte versie.