WP2 - Grondrechten en transversale thema's

Coördinator: dr. Joris Michielsen (Universiteit Antwerpen - CeMIS)
Onderzoekers: Dries Lens, Sanne van de Pol en Joris Wauters
Start: februari 2012

Dit werkpakket focust op de werking en beleving van fundamentele rechten in immigratie en inburgering, met specifieke aandacht voor transversale thema's. Het onderzoek omvat twee luiken, het eerste focust op inburgeringskwesties in onderwijs en arbeid; het andere op inburgeringskwesties in identiteitsconstructies en identiteitsrechten in een wettelijk kader.

WP2 - Publicaties

De onderzoeksresultaten uit dit werkpakket:

Contact

dr. François Levrau Stadscampus
S.LN55.213
Lange Nieuwstraat 55
B-2000 Antwerpen
België
Tel. +32 (3) 265 59 72
francois.levrau@uantwerpen.be