Onderzoeksrapporten

De rapporten van het Steunpunt Inburgering en Integratie kunnen uit de lijst hieronder geraadpleegd of gedownload worden. Ze zijn per publicatiejaar alfabetisch gerangschikt op naam van de auteur:

2016 (verlenging)

De Cuyper, Peter;  Vandermeerschen, Hanne;  Van Waeyenberg, Hanne; Kuppens, Sofie & Meeus, Joke (2016). Helpt bijkomende taalopleiding inburgeraars op de arbeidsmarkt? Het rendement van opeenvolgende NT2-opleidingen voor inburgeraars in kaart gebracht. Rapport. Steunpunt Inburgering en Integratie.

Pulinx, Reinhilde (2016). Sociale netwerken en inburgering. Een explorerend onderzoek naar het zichtbaar maken van de sociale netwerken van nieuwkomers. Rapport. Steunpunt Inburgering en Integratie, SDL.

Wauters, Joris; Levrau, François; Michielsen, Joris; Clycq, Noel & Timmerman, Christiane, Sport als breekijzer? Over het ontstaan en de effecten van interetnische vriendschappen in sportclubs. Rapport. Steunpunt Inburgering en Integratie.

Tibax, Falke; Levrau, François & Piqueray, Edith (2016). Preventie in de eerstelijnszorg. Een kwalitatieve studie naar het gebruik van preventie in een superdiverse samenleving. Rapport. Steunpunt Inburgering en Integratie.

Droogmans, Annelies; Jorden, Kathelijne; Maes, Christina, De Cuyper, Peter & Schiepers, Mariet (2016). Op zoek naar een inburgeringstraject dat klikt. Onderzoek naar digitale geletterdheid bij laaggeletterde anderstalige nieuwkomers. Rapport. Steunpunt Inburgering en Integratie.

Van den Broucke, Sarah & De Cuyper, Peter (forthcoming, 2016). De effecten van inkomensvoorwaarden op de arbeidsmarktpositie van nieuwe familiemigranten in Vlaanderen (werktitel). Rapport. Steunpunt Inburgering en Integratie.

Van de Pol, Sanne (forthcoming, 2016). The relation between civic integration, integration and fundamental rights and freedoms - Perspectives of recent and settled migrants, integration professionals and citizens without migration background in Flanders. Doctoraatproefschrift. Steunpunt Inburgering en Integratie.

Wets, Johan & De Cuyper, Peter (forthcoming, 2016). Trajecten naar werk van inburgeraars. Rapport. Steunpunt Inburgering en Integratie.

2015

Van den Broucke, Sarah; Heylen, Kristof & Wets, Johan (2015). Woonsituatie van personen met een migratieachtergrond in Vlaanderen. Rapport. Steunpunt Inburgering en Integratie. 81 p.

Lens, Dries & Michielsen, Joris (2015). Superdivers ondernemerschap in Antwerpen. Een kwantitatieve studie van zelfstandigen met een niet-EU-herkomst. Rapport II. Steunpunt Inburgering en Integratie. 88 p.

Meeus, Joke & De Cuyper, Peter (2015). De NT2 trajecten van inburgeraars in kaart gebracht. Inzicht in de doelgroep, het behalen van basistaalvaardigheid, duur van het NT2-traject en opstap naar een vervolgcursus. Rapport. Steunpunt Inburgering en Integratie. 236 p.

Van den Broucke, Sarah; Noppe, Jo; Stuyck, Karen; Buysschaert, Philippe; Doyen, Gerlinde & Wets, Johan (2015). Vlaamse Migratie- en Integratiemonitor 2015. Antwerpen/Brussel: Steunpunt Inburgering en Integratie/Agentschap Binnenlands Bestuur. 257 p. - Nederlandstalige samenvatting, 16 p. - English summary, 16 p.

Van den Broucke, Sarah; Wets, Johan & De Cuyper, Peter (2015). Toelatingsvoorwaarden voor derdelanders in België. Een beschrijving van het overkoepelende EU-rechtskader en vergelijking met andere EU-lidstaten. Rapport. Steunpunt Inburgering en Integratie. 217 p.

Wauters, Joris; Michielsen, Joris; Timmerman Chris & Clycq, Noel (2015). Strengthening the human and social capital of highly educated no-native speakers. A theory-driven inquiry of an innovation ESF-project in Flanders. Rapport. Steunpunt Inburgering en Integratie. 34 p. - Nederlandstalige samenvatting, 7 p.

 

 

2014

Lens, Dries & Michielsen, Joris (2014). Migrantenondernemers in Antwerpen: een verkennende kwantitatieve analyse naar kenmerken en succes. Rapport. Steunpunt Inburgering en Integratie, 129 p.

De Cuyper, Peter (2014). Evaluatie van Inburgering in het land van herkomst. Rapport. Steunpunt Inburgering en Integratie.

Pulinx, Reinhilde & De Cuyper, Peter (2014). Vormen van Nederlands leren door volwassenen in Vlaanderen. Een explorerend onderzoek naar aanbod en samenwerking. Rapport. Steunpunt Inburgering en Integratie, 69 p.

Van den Broucke, Sarah; De Cuyper, Peter & Wets, Johan (2014). Profielschets en inburgeringtrajecten van Zuid-Europese immigranten in Vlaanderen. Rapport. Steunpunt Inburgering en Integratie, 103 p.

Wauters, Joris; Michielsen, Joris & Timmerman, Chris (2014). OKAN-onderwijs: knelpunten en aanbevelingen. Rapport. Steunpunt Inburgering en Integratie.

2013

Balci, Zeynep & Michielsen, Joris (2013). De betovering van een thuisland: dynamieken van terugkeermigratie van tweede generatie Belgisch-Turkse jongeren. Rapport. Steunpunt Inburgering en Integratie, 77 p.

De Cuyper, Peter, González Garibay, Montserrat & Jacobs, Laura (2013). Het NT2-aanbod in Vlaanderen: passend voor inburgeraars ? Rapport. Steunpunt Inburgering en Integratie, 110 p.

González Garibay, Montserrat & De Cuyper, Peter (2013). The evaluation of integration policies across the OECD: a review. Rapport. Steunpunt Inburgering en Integratie, 129 p.

González Garibay, Montserrat & De Cuyper, Peter (2013). An evaluation framework for the Flemish integration policies. Rapport. Steunpunt Inburgering en Integratie, 53 p.

Mampaey, Jelle (2013). Ondernemerschap van Bulgaarse, Poolse en Roemeense immigranten in België. Rapport. Steunpunt Inburgering en Integratie, 58 p.

Vanduynslager, Lieselot; Wets, Johan; Noppe, Jo & Gerlinde Doyen (2013). Vlaamse Migratie- en Integratiemonitor 2013. Rapport. Steunpunt Inburgering en Integratie en Studiedienst van de Vlaamse Regering, 182 p.

Wauters, Joris (2013). Aspiraties en sociale mobiliteit bij Roma. De visies van beleidsmakers, middenveldorganisaties, schoolactoren en Roma zelf. Rapport. Steunpunt Inburgering en Integratie, 135 p.

Wauters, Joris & Michielsen, Joris (2013). Romazelforganisaties in Vlaanderen. Partners in een integratieverhaal? Rapport. Steunpunt Inburgering en Integratie, 50 p.