Fact sheets

De fact sheets van het Steunpunt Inburgering en Integratie willen de lezer op een korte en bondige manier van informatie voorzien over thema’s met betrekking tot inburgering en integratie.

2016 (verlenging)

The EU Family Reunification Directive Revisited. An analysis of admission policies for family reunification of Third Country Nationals in EU Member States. Sarah Van den Broucke, Lieselot Vanduynslager en Peter De Cuyper. Fact sheet. Steunpunt Inburgering en Integratie, 2016.

Het inburgeringstraject als opstap naar een vervolgaanbod naar werk? De doorstroom van inburgeraars naar VDAB in kaart gebracht. Peter De Cuyper. Fact sheet. Steunpunt Inburgering en Integratie, 2016.

Inburgeraars op de arbeidsmarkt. Een analyse van de socio-economische trajecten van inburgeraars. Johan Wets en Peter De Cuyper. Fact sheet. Steunpunt Inburgering en Integratie, 2016.

 

2015

.

2014

Fundamentele rechten in de uitvoering van het inburgeringsprogramma. Integratie, inburgering en maatschappelijke oriëntatie. (Sanne van de Pol, Joris Michielsen & Dirk Vanheule). Fact sheet. Steunpunt Inburgering en integratie, december 2014. 10 p.

Hoogopgeleide anderstaligen met een migratieachtergrond op de arbeidsmarkt: enkele cijfers (Joris Michielsen, Joris Wauters & Peter De Cuyper). Fact sheet. Steunpunt Inburgering en integratie, november 2014, 20 p.

De NT2-trajecten van inburgeraars in kaart gebracht (Peter De Cuyper & Montserrat González Garibay). Fact sheet. Steunpunt Inburgering en Integratie, november 2014, 16 p.

Lokale besturen en het opzetten van een samenwerking met Romazelforganisaties (Joris Wauters & Joris Michielsen). Fact sheet. Steunpunt Inburgering en Integratie, juni 2014, 3 p.

 

 

2013

Integratiebeleid in Vlaanderen (Sanne van de Pol; Joris Michielsen en Peter De Cuyper). Fact sheet. Steunpunt Inburgering en Integratie, december 2013, 15 p.

Turkije: van emigratie naar immigratieland (Johan Wets). Fact sheet. Steunpunt Inburgering en Integratie, december 2013, 25 p.

(Vrouwelijke) migratie in België en Vlaanderen in cijfers (Lieselot Vanduynslager). Fact sheet. Steunpunt Inburgering en Integratie, juni 2013, 22p.

Een evaluatiekader voor het Vlaamse inburgerings- en integratiebeleid (Montserrat González Garibay & Peter De Cuyper). Fact sheet. Steunpunt Inburgering en Integratie, juni 2013, 3p.

Ondernemerschap van Bulgaarse, Poolse en Roemeense immigranten in Vlaanderen: resultaten en beleidsaanbevelingen (Jelle Mampaey). Fact sheet. Steunpunt Inburgering en Integratie, maart 2013, 2p.

2012

Statistische migratie-en integratiebronnen in kaart (Lieselot Vanduynslager). Fact sheet. Steunpunt Inburgering en Integratie, december 2012, 15 p. - Online databank

Monitoring van Migratie en Integratie (Johan Wets). Steunpunt Inburgering en Integratie. Fact sheet. Steunpunt Inburgering en Integratie, december 2012, 14 p.

Vormen van Nederlands leren door volwassenen in Vlaanderen (Reinhilde Pulinx, Peter De Cuyper, Montserrat González Garibay). Fact sheet. Steunpunt Inburgering en Integratie, december 2012, 16 p.

Religie en fundamentele rechten (Sanne van de Pol). Steunpunt Inburgering en Integratie. Fact sheet. Steunpunt Inburgering en Integratie, december 2012, 11 p.

Aanzet tot uitwerken van een visietekst taalbeleid van de Vlaamse Overheid (Reinhilde Pulinx, Joke Drijkoningen, Kris Van den Branden). Fact sheet. Steunpunt Inburgering en Integratie, november 2012, 20 p.

Roma in Vlaanderen (Joris Wauters, m.m.v. Fernando Pauwels). Fact sheet. Steunpunt Inburgering en Integratie, oktober 2012, 13 p.

Roma in Vlaanderen: grote diversiteit aan verblijfsstatuten (Sanne van de Pol). Fact sheet. Steunpunt Inburgering en Integratie, oktober 2012, 10 p.

Feminisering van armoede: Turkse en Marokkaanse vrouwen in België (Zeynep Balci). Fact sheet. Steunpunt Inburgering en Integratie, oktober 2012, 10 p. - Korte versie.

Gezondheidssituatie van Roma (Zeynep Balci). Fact sheet. Steunpunt Inburgering en Integratie, september 2012, 15 p. - Korte versie.

Ondernemerschap van Bulgaarse, Poolse en Roemeense immigranten in Vlaanderen (Jelle Mampaey). Fact sheet. Steunpunt Inburgering en Integratie, juni 2012, 14 p. - Korte versie.

OKAN in het Nederlandstalig onderwijs (Zeynep Balci). Fact sheet. Steunpunt Inburgering en Integratie, april 2012, 16 p. - Korte versie.