Presentaties

Presentaties en lezingen door Steunpunt-onderzoekers op internationale en nationale conferenties, symposia en workshops. De presentaties zijn chronologisch gerangschikt.

Internationaal

2014

van de Pol, Sanne (2014). Fundamental rights as a catalyst for integration. Law and Society Annual Meeting, Minneapolis, USA, 29 mei 2014.

Wauters, Joris; Van Dam, Syvlie & Van Mol, Christoph (2014). The role of Roma selforganisations in societal integration processes. 3rd Ruppin International Conference on Immigration and Social Integration. Israel, Ruppin, 19-20 mei 2014

Wauters, Joris (2014). OKAN. Newcomers in the Flemish secondary education system. Intergovernemental Consultations-Integration Working Group. Genève, 8-9 april 2014.

 

2013

Wets, Johan (2013). Changing migration opportunity structures of Roma and their hosting societies: The case of Belgium. Oxford, Themis Conferentie, 25 september 2013.

Balci, Zeynep & Michielsen, Joris (2013). Emigrate from Belgium to the ancestral homeland: the motives and experiences of Turkish descendant youth. IMISCOE Annual Conference 2013 ‘Crisis and Migration – Perceptions, Challenges and Consequences’, WP 22 Young adult mobility options and alternatives in times of economic crises. Malmö, Zweden, 26-27 augustus 2013.

González Garibay, Montserrat & De Cuyper, Peter (2013). The evalutation of integration and civic integration policies. IMISCOE Annual Conference 2013 ‘Crisis and Migration – Perceptions, Challenges and Consequences’, WP 39 The monitoring and evalutation of integration and civic integration policies. Malmö, Zweden, 26-27 augustus 2013.

Michielsen, Joris & Balci, Zeynep (2013). Return migration or return mobility of Belgo-Turkish 2nd generation youth: the grass is always greener on the other side of Ipsala. IMISCOE Annual Conference 2013 ‘Crisis and Migration – Perceptions, Challenges and Consequences’, WP 21 Revisiting return migration in a mobility optic: insights from the recent european experience. Malmö, Zweden, 26-27 augustus 2013.

van de Pol, Sanne (2013). Welcome to the margins of society: an analysis of (civic) integration policy and fundamental rights of immigrants. Europe at the edge of pluralism conference. Poznan, Polen, 13-14 juni 2013.

Nationaal

2015

Wauters, Joris (2015). Wie ik ken, is wie ik ben (is wie ik kan worden?) Over het belang van sociale netwerken bij integratieprocessen. Gastles. Antwerpen, Artesis-Plantijn Hogeschool, 21 april 2015.

Wauters, Joris (2015). Een theoretische benadering van de integratie van Roma in Vlaanderen. Gent, Centra voor Leerlingenbegeleiding, GOK-dag, 9 maart 2015.

Wauters, Joris (2015). Roma in Vlaanderen. Een algemene inleiding. Universitaire dinsdaglezingen. KULeuven, Campus Brussel, 3 maart 2015.

Wauters, Joris (2015). Wie ik ken, is wie ik ben (is wie ik kan worden?). Over het belang van sociale netwerken bij integratieprocessen. Antwerpen, Doctoraatssemaniarie, 22 januari 2015.

2014

Wauters, Joris (2014). Sociale netwerken en sociaal kapitaal. Een andere kijk op integratie? Brussel,  Agentschap Binnenlands Bestuur, 4 november 2014.

Van den Broucke, Sarah (2014). Post-crisis migration from Southern Europe to Flanders. An analysis of administrative data. EZA Seminar on Mobility of Workers and Pensioners and Coordination of Social Protection in Europe. Leuven, 13 October 2014.

Vanheule, Dirk (2014). Migratie vanuit een juridische invalshoek: de beperkende en faciliterende rol van het recht voor het migratiebeleid. Antwerpen, CeMIS-Lunchseminarie, 9 oktober 2014.

Wets, Johan (2014). Monitoring migration and (labour market) integration in Flanders. EZA Seminar on Mobility of Workers and Pensioners and Coordination of Social Protection in Europe. Leuven, 13 October 2014.

Wets, Johan (2014). The slow but steady labour market integration of asylum seekers. An analysis of their social security trajectories in Belgium. EZA Seminar on Mobility of Workers and Pensioners and Coordination of Social Protection in Europe. Leuven, 13 October 2014.

Van de Pol, Sanne (2014). Fundamentele rechten binnen inburgering als een katalysator voor integratie in de maatschappij. Brussel, Agentschap Binnenlands Bestuur, 5 september 2014.

Wauters, Joris (2014). Romazelforganisaties in Vlaanderen: partners in een integratieverhaal? Antwerpen, CeMIS-Lunchseminarie, 12 juni 2014.                                              

van de Pol, Sanne (2014). Fundamental rights as a catalyst for integration. Antwerpen, CEMIS-CIMIC meeting, 5 juni 2014.

van de Pol, Sanne (2014). Fundamental rights as a catalyst for integration. Making the most of Migration conference. Brussel, 23 mei 2014.

Wauters, Joris (2014). Essentiële situering van de Roma in de wereld en de geschiedenis. Studiedag 'Roma: feiten en clichés'. FOD Justitie en Fedpol. Etterbeek, 29  april 2014.

Wauters, Joris (2014). Wat hebben Roma te maken met sociale dumping? Over vogels, kikkers en de grenze van het vrij verkeer in de EU. ABVV Oost-Vlaanderen, ACV Gent-Eeklo, ACLVB Regio Gent, ATTAC Vlaanderen, LEF en Werkgroep Vluchtelingen Gent. Gent, 27 april 2014.

De Cuyper Peter (2014). De NT2-trajecten van inburgeraars: een diagnose. ADUQUA-workshop: De kwaliteit van het inburgeringstraject in Vlaanderen onder een Europese loep. Brussel, 28 maart 2014.

Wauters, Joris (2014). Roma op school: denkofening over onderwijs en samenleving. Projectweek Diversiteit, Lerarenopleiding HUB, Campus Waas. Sint-Niklaas, 14 februari 2014.

De Cuyper, Peter (2014). De NT2-trajecten van inburgeraars in kaart gebracht. Brussel, VLOR, 21 januari 2014.

 

2013

Mortelmans, Annika & van de Pol, Sanne (2013). Unieburgers en hun (derdelands)familieleden. De effectiviteit van hun burgerschapsrechten onder de loep genomen. CeMIS-congres 'Intra-Europese migratie of mobiliteit. Andere tijden, nieuwe wegen?' Antwerpen, Congrescentrum Elzenveld, 13 december 2013.

Vanduynslager, Lieselot; González Garibay, Montserrat; De Cuyper, Peter & Wets, Johan (2013). Migratie- en integratietrajecten van Zuid-Europese migranten in Vlaanderen. Een kritische reflectie over intra-EU-mobiliteit en inburgering van EU-burgers versus niet-EU-burgers in beleidsperspectief. CeMIS-congres 'Intra-Europese migratie of mobiliteit. Andere tijden, nieuwe wegen?’ Antwerpen, Congrescentrum Elzenveld, 13 december 2013

Wauters, Joris (2013). De onderwijssituatie van minderjarige nieuwkomers uit Midden- en Oost-Europa. CeMIS-congres 'Intra-Europese migratie of mobiliteit. Andere tijden, nieuwe wegen?' Antwerpen, Congrescentrum Elzenveld, 13 december 2013.

Wets, Johan (2013). Afsluitend debat: Spanning tussen vrij verkeer en een (eengemaakt) sociaal Europa? Solidariteit onder druk? CeMIS-congres 'Intra-Europese migratie of mobiliteit. Andere tijden, nieuwe wegen?' Antwerpen, Congrescentrum Elzenveld, 13 december 2013.

Balci, Zeynep (2013). Dynamieken van terugkeermigratie van tweede generatie Belgisch-Turkse jongeren. Antwerpen, CeMIS-Lunchseminarie, 5 december 2013.

Michielsen, Joris (2013). Migrant entrepreneurs in Flanders. Brussel, Unitar, 3 december 2013.

Wets, Johan (2013). Geschiedenis en huidige trends van de Midden- en Oost-Europese migratie. Brugge, deSOM, 3 december 2013

Balci, Zeynep (2013). Emigreren van België naar het voorouderlijke thuisland: de motieven en ervaringen van tweede generatie Belgisch-Turkse jongeren.  Mid-term conference 'Inburgering en Integratie. Maatschappelijke ontwikkelingen en uitdagingen'. Brussel, Vlaams Parlement, 26 november 2013.

González Garibay, Montserrat & De Cuyper, Peter (2013).  De NT2-trajecten van inburgeraars in kaart gebracht.  Mid-term conference 'Inburgering en Integratie. Maatschappelijke ontwikkelingen en uitdagingen'. Brussel, Vlaams Parlement, 26 november 2013.

Van Avermaet, Piet & Pulinx, Reinhilde (2013). Taalverwerving en integratie: een interactief proces.  Mid-term conference 'Inburgering en Integratie. Maatschappelijke ontwikkelingen en uitdagingen'. Brussel, Vlaams Parlement, 26 november 2013.

Wets, Johan (2013). Voorsteling van de Vlaamse Migratie- en Integratiemonitor 2013. Mid-term conference 'Inburgering en Integratie. Maatschappelijke ontwikkelingen en uitdagingen'. Brussel, Vlaams Parlement, 26 november 2013.

Zanoni, Patricia (2013). Ondernemerschap van Bulgaarse, Poolse en Roemeense immigranten in Vlaanderen: een verkennend onderzoek.  Mid-term conference 'Inburgering en Integratie. Maatschappelijke ontwikkelingen en uitdagingen'. Brussel, Vlaams Parlement, 26 november 2013.

De Cuyper, Peter & González Garibay, Montserrat (2013). GIDIT, een geïntegreerde dataset voor inburgeraars en hun trajecten. Antwerpen, HOA overleg, 21 november 2013.

Wets, Johan (2013). Toenemende superdiversiteit en de impact op de arbeidsmarkt in België. Brussel, Randstad, 18 november 2013.

Michielsen, Joris (2013). Voorsteling van de Vlaamse Migratie- en Integratiemonitor 2013.Brussel, ABB, Commissie Integratie, 10 oktober 2013.

Wets,  Johan (2013). Europese migratiemechanismen en –perspectieven. Brussel, Samenlevingsopbouw Vlaanderen, 1 oktober 2013.

González Garibay, Montserrat & De Cuyper, Peter (2013). Een evaluatiekader voor het Vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid. Leuven, Steunpuntseminarie, 19 september 2013.

González Garibay, Montserrat & De Cuyper, Peter (2013). Een evaluatiekader voor het Vlaamse inburgerings- en integratiebeleid. Brussel, lezing voor de teams inburgering en integratie, 6 augustus 2013.

Wauters, Joris (2013). Presentatie van het Roma-onderzoeksrapport. Roma Forum Waasland, op vraag van ODiCe, Sint-Niklaas, 6 juni 2013.

Wauters, Joris (2013). Presentatie van het Roma-onderzoeksrapport. Brussel, Kruispunt Migratie-Integratie, 4 juni 2013.

van de Pol, Sanne (2013). Religieuze vrijheid op de werkvloer: de kwestie van de hoofddoek nader bekeken. Universiteit Antwerpen, Inter-Steunpuntactiviteit, 29 mei 2013.

Wauters, Joris (2013). Presentatie project Roma I op de rondetafel MOE(Roma). Brussel, Minderhedenforum, 23 mei 2013.

Wauters, Joris (2013). Antwerpen en migratie, anno 2013. Presentatie voor de gidsen in opleiding van het Red Star Line Museum. Antwerpen, 15 en 16 mei 2013.

De Cuyper, Peter & González Garibay, Montserrat (2013). Het NT2-aanbod in Vlaanderen: passend voor inburgeraars? Brussel, Commissie Taal, 6 april 2013..

Wauters, Joris (2013). Aspiraties en sociale mobiliteit bij Roma. Overzicht van de belangrijkste conclusies en beleidsaanbevelingen. Stad Antwerpen, 14 maart 2013. 

De Cuyper, Peter & González Garibay, Montserrat (2013). Het NT2-aanbod in Vlaanderen: passend voor inburgeraars? Brussel, Commissie Taal, 9 maart 2013.

Wauters, Joris (2013). Aspiraties en sociale mobilteit bij Roma. De visies van beleidsmakers, middenveldorganisaties, schoolactoren en Roma zelf. Antwerpen, CeMIS-Lunchseminarie, 7 maart 2013.

Wets, Johan (2013). Migratie in de 21ste eeuw: Een inleiding over de dynamiek van internationale migratie en de effecten in de Belgische maatschappij. Kortrijk, IPSOC, 7 maart 2013.

Mampaey, Jelle (2013). Ondernemerschap van Bulgaarse, Poolse en Roemeense immigranten in Vlaanderen. Brussel, MOE(Roma)-werkgroep, 28 februari 2013.

Wauters, Joris (2013). Aspiraties en sociale mobiliteit bij Roma. Overzicht van de belangrijkste conclusies en beleidsaanbevelingen'. Brussel, MOE(Roma)-werkgroep, 28 februari 2013.