Artikels

Onder deze rubriek nemen we de referenties op van publicaties in extern uitgegeven tijdschriften en boeken die resulteerden uit onderzoek van het steunpunt.

2015

Wauters, Joris; Nouwen, Ward & Clycq, Noel (2015). Over onthaalonderwijs ten tijde van intra-Europese migratie: wat het onthaal van Romakinderen in het Vlaamse onderwijs ons kan leren. In: C. Timmerman, R. Mahieu, F. Levrau & D. Vanheule (red.), Intra-Europese migratie en mobiliteit: Andere tijden, nieuwe wegen?. Leuven: Leuven University Press, pp. 87-105.

Wauters, Joris; Van Mol, Christof; Michielsen, Joris & Timmerman, Christiane (2015). Involving Roma parents: analysing the good practice of a primary school in Ghent. In: British journal of sociology of education (2015): 1-20.

2014

De Cuyper, Peter & González Garibay, Montserrat (2014). Integratie: een boom met veel takkenIn: De Gids op Maatschappelijk Gebied. 105 (1): 17-22. ISSN 0378-4657.

Rillof, Pascal & Michielsen, Joris. (2014). Mind the gap. Ongelijke toegang tot communicatie: de motor voor een verdeelde samenleving. In: M. Petrovic, F. Ravijts & E. Roger (reds.), Migratiemaatschappij: 20 stemmen over samenleven in diversiteit. Leuven/Den Haag: ACCO,  pp. 117-134.

Wets Johan & Van den Broucke, Sarah (2014). Moeten we wakker liggen van intra-Europese migratie vanuit Roemenië en Bulgarije? In: De Gids op Maatschappelijk Gebied. VZW Vormingscentrum ter Munk & Garant. 105 (5): 18-25. ISSN 0378-4657.

2013

Babazia, Nadia & Wauters, Joris (2013). Actuele migratie in cijfers en getuigenissen. Red Star Line Antwerpen, 1873-1934 - ISBN 978-90-6306-644-4 - Leuven, Davidsfonds, 2013, p. 110-122.

De Cuyper, Peter & González Garibay, Montserrat (2013). Het Vlaamse inburgeringsbeleid in het licht van de huidige beleidshervorming. Gids Sociaal-Cultureel en Educatief Werk, 66: 281-302.

Wauters, Joris (2013). Recensie: Roma in het Gentse onderwijs: een verhaal apart? (E. Hemelsoet). In: Tijdschrift voor Jeugd- en Kinderrechten. 2013(2):192-195.