• De prijzen op de menu's zijn de interne prijzen die een student/personeelslid van de Associatie Universiteit en Hogescholen Antwerpen betaalt op vertoon van zijn/haar studenten-/personeelskaart.
   
 • We bepalen de prijzen voor warme maaltijden en salades op basis van de gebruikte ingrediënten. We hanteren hiervoor de regel: foodcost x 2 = studententarief; foodcost x 2,5 = personeelsprijs (op vertoon van studenten- of personeelskaart). Dit zorgt ervoor dat onze prijzen per dag en per gerecht kunnen variëren.
  Uiteraard dekt dit niet de volledige kostprijs voor de bereiding van een maaltijd. Voor studenten worden daarom subsidiegelden aangesproken, voor personeelsleden zorgt het patrimonium voor de nodige bijpassing. 
   
 • Voor soep, broodjes, drank, desserten geldt er geen prijsverschil tussen student of personeel. 
   
 • Aan bezoekers worden andere prijzen en BTW aangerekend.