Aan het begin van elk academiejaar organiseren studentenverenigingen aan UAntwerpen onthaalactiviteiten voor nieuwe studenten, waaronder soms ook studentendopen. Zulke doop is vaak een toegangsticket waardoor je meteen voluit in een nieuwe groep belandt.

Uiteraard kan je ook zonder doop een heel fijne studententijd doormaken. Overweeg je je te laten dopen, laat het dan wel een weloverwogen keuze zijn. UAntwerpen erkent de waarde van goed opgezette studentendopen, wanneer ze worden opgezet als een ritueel van verwelkoming en van opname in een nieuwe groep.

In de Stad Antwerpen geldt het Studentencharter.

Op 28 maart 2020 werd op initiatief van de minister van Onderwijs een Vlaams doopkader goedgekeurd. Dit charter werd officieel ondertekend door de Vlaamse universiteiten en door een heel aantal studentenverenigingen.

Op 30 maart 2021 keurde UAntwerpen na overleg met de Studentenraad een nieuwe versie goed van het Statuut van de UAntwerpen student. Deze tekst, enkel van toepassing op studenten ingeschreven aan UAntwerpen, gaat in sommige opzichten verder dan bovenstaande documenten.

Belangrijk is onder meer deze bepaling, in art. 31 het het Statuut van de UAntwerpen-student: “Studenten mogen enkel deelnemen aan doopactiviteiten georganiseerd door studentenorganisaties die de geldende doopcharters hebben erkend. De lijst van deze organisaties wordt elk jaar bij het begin van het academiejaar aan alle studenten bekend gemaakt. Alle doopactiviteiten moeten steeds plaatsvinden in ten minste voor leden van de universitaire gemeenschap en de ordediensten toegankelijke plaatsen.” Dat laatste geldt dus ook voor alle activiteiten gerelateerd met de zogenaamde ‘schachtenverkopen’.  

Wil je je laten dopen?

Check dan vooraf zeker of jouw studentenvereniging op de lijst staat van clubs die het Antwerps Studentencharter en Vlaams doopkader hebben ondertekend.

Inspiratiegids voor welkomstrituelen 

De Universiteit Antwerpen liet in 2019-2020 de doopactiviteiten van haar studentenclubs uitgebreid onderzoeken. Het eindrapport doet aanbevelingen voor een goede organisatie van studentendopen.

Het eindrapport vind je op deze pagina. Of lees de korte nota van rector Herman Van Goethem, over foute dopen.

Vervolgens hebben de Stad Antwerpen, de instellingen voor Hoger Onderwijs en de Antwerpse studenten in het academiejaar 2021-2022 samen aan een nieuwe visie op welkomstrituelen gewerkt. Die nieuwe visie werd door de stad gebundeld in een inspiratiegids met daarin tips & tricks over welkomstrituelen, met respect voor de bestaande tradities, maar aangepast aan de maatschappij van vandaag.

Met deze inspiratiegids hopen de partners dat alle studenten het komend academiejaar voorbereid en geïnformeerd kunnen starten. De gids reikt tools en handvaten aan en focust op bewustzijn en leiderschap over welkomstrituelen. Een must voor elke studentenvereniging

Download de inspiratiegids