Waarom conservatie-restauratie studeren aan UAntwerpen?

Maak kennis met onze 5 belangrijkste troeven

Uniek in Vlaanderen

De opleiding conservatie-restauratie is uniek in Vlaanderen en sluit goed aan op de hedendaagse erfgoedwerking. Als conservator-restaurator werk je vaak in teamverband, met specialisten uit verschillende disciplines: kunsthistorici, archivarissen, architecten, en monumenten- en landschapszorgers. ​​​

Je werkt met kunstobjecten uit collecties en musea

De opleiding heeft een sterk uitgebouwd netwerk in de erfgoedsector. Musea, instellingen en verzamelaars stellen vaak hun collectie ter beschikking aan studenten conservatie-restauratie. Zo bereiden we je optimaal voor op jouw taak binnen de erfgoedwereld.

ANTwoorden voor erfgoedwerkers

Studenten nemen elkaar mee op sleeptouw en staan stil bij heel uiteenlopende objecten

Persoonlijke begeleiding

De opleiding conservatie-restauratie is een relatief kleine opleiding. Hierdoor word je van dicht bij opgevolgd en krijg je veel ondersteuning. Professoren, assistenten, studiebegeleiders en medestudenten staan altijd voor je klaar. Zo word jij uitgedaagd om jezelf te overtreffen.

Specialisatie in de masteropleiding

In je master teken je samen met je promotor je mastertraject uit. Zo krijg je de mogelijkheid om je te profileren als zelf­standige conservator­-restaurator, conservatie-­ en restauratiemanager of conservatiewetenschapper. Die profilering gebeurt aan de hand van een zelfgekozen specialisatiemodule, keuzeopleidingsonderdeel, stage en masterproef.

Zorg je mee voor de dingen, de mensen en de verhalen?

Mooi evenwicht tussen theorie en praktijk

Je leert zowel de context als de opbouw van erfgoed te achterhalen. Hiervoor doe je beroep op humane- en natuurwetenschappelijke technieken. Je benadert erfgoed vanuit verschillende wetenschappelijke standpunten. Multiculturaliteit, globalisme, stedelijkheid en duurzaamheid zijn hierbij belangrijke invalshoeken. Aan heel wat opleidingsonderdelen is bovendien een luik praktijk gekoppeld.