Bachelor in de conservatie-restauratie


The preservation of cultural objects is not a simple subject. There are no simple solutions and there will never be universal agreement.

- Prof. Jonathan Asley-Smith, departement conservatie van het Victoria and Albert Museum

Uniek in Vlaanderen

Alleen de Universiteit Antwerpen biedt in Vlaanderen een academische opleiding in de conservatie-restauratie aan. De opleiding is uniek in Vlaanderen omdat ze de enige erfgoedopleiding is waarbij de preventieve aspecten van erfgoedzorg ook gecombineerd worden met daadwerkelijke ingrepen op het object. Kennis, vaardigheid en zorgattitude worden heel nauw met elkaar verbonden. 

Competentiegerichte modules

De opleiding bestaat uit competentiegerichte modules met een goed evenwicht tussen hoor- en werkcolleges, labowerk en stages.

Je docenten zijn (onderzoeks)specialisten in hun domein. Ze combineren hun onderwijs met een een eigen conservatie-restauratiepraktijk, een adviserende functie in het beleidsveld of met toonaangevend onderzoek. Daardoor kan je na je opleiding ook meteen in de echte wereld aan de slag.

Door de modulaire opbouw kan het programma op een flexibele manier afgestemd worden op de arbeidsmarkt. Bovendien biedt het zo de mogelijkheid tot levenslang leren. Je stroomt na je bachelororopleiding door naar de masteropleiding conservatie-restauratie of erfgoedstudies. 

Objecten en hun leefwereld

De opleiding is opgebouwd rond specifieke objecten en objectfamilies. Daardoor sluit ze goed aan op de reële conservatie- en restauratiepraktijk.

Deze praktijk wordt vanuit een geïntegreerde visie benaderd. Dit heeft onder meer tot gevolg dat het erfgoedobject bekeken wordt via een hedendaagse, cultureel-antropologische bril. Het behoud van ons erfgoed is van maatschappelijk belang, veeleer iets van het heden dan van het verleden.

De opleiding heeft daarnaast uiteraard ook oog voor de toekomst: duurzaamheid, globalisme, stedelijkheid en multiculturaliteit zijn hierbij belangrijke aandachtspunten. 

Interdisciplinair

Objecten hebben zowel een cultuurhistorische als een materiële component. Dit betekent dat een conservator-restaurator zich steeds in een interdisciplinaire wereld begeeft. Als conservator-restaurator krijg je dan ook natuurwetenschappelijke principes aangeleerd. Die heb je nodig om fenomenen zoals het verval en de veroudering van objecten te begrijpen, alsook om wetenschappelijke analyses te doen. 

Zorg dragen voor waardevol erfgoed

Tijdens je studie leer je omgaan met de waarde(n) van erfgoed in haar volledige rijkdom. Je leert een diagnose stellen en een plan ontwerpen om de juiste conservatiemaatregelen en restauratiehandelingen te stellen. Daarbij staan de internationaal aanvaarde deontologische normen centraal. Bovendien bekwaam je je ook in onderzoeks-, documentatie- en communicatiemethodes.

Je competenties kan je, ten slotte, via een bachelor- en masterproef, een uitgebreide (vrijwillige) stage en keuzeopleidingsonderdelen, verfijnen tot een meer specifiek profiel.

Extra troeven

De opleiding beschikt over een uitstekende infrastructuur, een internationaal netwerk en heeft voor onderzoek een excellente samenwerking met andere faculteiten binnen en buiten de muren van de Universiteit Antwerpen.