De opbouw van het programma

7 leerlijnen als basis

Het programma is opgebouwd rond zeven verschillende leerlijnen, of beroeps­rollen. Deze leerlijnen zijn nauw met elkaar verbonden. Vanaf het eerste jaar worden ze aangereikt. Tijdens je opleiding zal je merken dat de ene leerlijn je beter ligt dan de andere. In het derde jaar leg je zelf je accenten. Dit doe je door het selecteren van je keuzevakken, de keuze van je bachelorproef en een kijkstage. Op die manier profileer je je richting een specialisatie en bereiden we je perfect voor op je verdere carrière in de erfgoedsector.

Leerlijnen in de opleiding conservatie-restauratie:

De erfgoedonderzoeker

Als erfgoedonderzoeker beheers je verschillende theoretische erf­goedmodellen die wisselend en adequaat kunnen ingezet worden in de benadering van erfgoed. Je kan op correcte wijze data verzame­len, ordenen en wetenschappelijk analyseren. Opleidingsonderdelen: Kunstgeschiedenis, Toegepaste Chemie, Antropologie, Sociologie, Architectuurgeschiedenis, Onderzoekstech­nieken...

De erfgoedrestaurator

Je kennis en je vaardigheden om erfgoed (materieel, immaterieel, roerend of onroerend) correct te diagnosticeren, gepast te restaure­ren en voor de toekomst te conserveren pas je toe binnen de rol van erfgoedrestaurator. Opleidingsonderdelen: Materialen: eigenschappen en toepassingen, Materialen: degradatie, Basisvaardigheden en algemene conservatie-restauratietechnie­ken...

Masterstudente Rani combineert 3D-technologie met conventionele restauratiemethoden

De erfgoedstrateeg

Als erfgoedstrateeg ontwikkel je een visie en beleid rond erfgoed en kijk je toe op de uitvoering ervan. Je bent sterk in vooruit kijken, sturen, organiseren, coördineren en het beheersen van opdrachten, processen, projecten, organisaties ...Opleidingsonderdelen: Erfgoedinstellingen, ­regelgevingen en ­werk, Geschiedenis van de conservatie­restauratie, Preventieve conserva­tie, Museum en Depot, ANTwoorden voor Erfgoed(werkers)...

De dataconservator erfgoed

Analyse, identificatie, registratie, documentatie, archivering, digi­talisering en het (meta)databeheer van erfgoed in functie van het toegankelijk maken van erfgoed, dat zijn de zaken waar je je als dataconservator erfgoed mee bezig houdt. Opleidingsonderdelen: Organisatie erfgoedbeherende instellingen, Digital Humanities, Toepassingssoftware binnen de erfgoedsector, Archief en archiefbeheer...

De erfgoededucator

Op een inspirerende en heldere manier erfgoed ontsluiten aange­past aan de doelgroep, en de participatie en beleving van erfgoed mee ontwikkelen en vorm geven, dat is je rol als erfgoededucator. Opleidingsonderdelen: Waarneming­ en voorstellingstechnieken, Educatieve erfgoedontsluiting...

De erfgoedontwerper

Het samenvoegen van ideeën en een concept ontwikkelen voor een nieuwe toekomst of bestemming voor het erfgoed, dat is jouw taak als erfgoedontwerper. Omdat je hiervoor al wat achtergrond nodig hebt, start deze leerlijn pas in het tweede bachelorjaar (modeltra­ject).Opleidingsonderdelen: Projectmanagement roerend en immaterieel erfgoed, Projectmanagement onroerend erfgoed...

De professional

Voorgaande beroepsrollen maken je nog niet echt tot een vol­waardig erfgoedprofessional. De extra’s die daarvoor nodig zijn, plaatsten we in de laatste rol, namelijk de professional. 

De professional is lid van een beroepsgroep die verwacht dat er correct gehandeld wordt naar ethiek en deontologie, wetgevend kader, standaardprocedures of verplichtingen. Er wordt ook van de professional verwacht dat die op een duurzame manier internatio­naal en interdisciplinair samenwerkt, dat je ondernemend bent en aan de slag gaat met de problematiek van de grootstedelijkheid in de erfgoedsector. De professional neemt bovendien ook de regie van het eigen functioneren ter harte. Dit betekent onder andere dat je in staat bent tot zelfreflectie en ­analyse en daar de nodige acties aan kan verbinden zoals het up to date houden van kennis en vaardigheden, meewerken aan kwaliteitsverbetering binnen het beroep...