Side header image

Jobmogelijkheden

Toegang tot het beroep via het masterdiploma

Wetenschappelijk onderzoek toont de positieve effecten van kinesitherapie duidelijk aan. Als kinesitherapeut speel je dan ook een belangrijke rol in de veranderende gezondheidszorg. Met andere woorden: er is vraag naar jouw expertise.
 
Het beroep van kinesitherapeut mag je pas uitoefenen als je het masterdiploma behaald hebt. De bacheloropleiding is dus bij uitstek bedoeld als voorbereiding op de master. Met enkel het bachelordiploma kan je wel beroepen zoals medisch vertegenwoordiger of fitnessbegeleider doen.

Je eigen kinesitherapiepraktijk

Als kinesitherapeut kan je zowel in de extramurale als in de intramurale gezondheidszorg aan de slag. Dat wil zeggen: zowel buiten als binnen de muren van zorginstellingen.
 
Droom je ervan om een zelfstandige praktijk op te richten? Veel van onze oud-studenten deden het je voor. Soms alleen, maar meestal in samenwerkingsverband of binnen een associatie. Natuurlijk kan je ook starten als loontrekkende in de praktijk van andere kinesitherapeuten.
 
De meeste kinesitherapiepraktijken zijn gespecialiseerd in bepaalde types letsels en de daarbij horende behandelingsmethoden. Of ze hebben mensen in huis met elk een eigen expertise. Ga hun websites er maar eens op na. Je ontdekt al snel hoe het in z’n werk gaat.

Binnen de ziekenhuismuren

In de intramurale zorg werk je in ziekenhuizen, revalidatiecentra en woon- en zorgcentra. Meer nog dan in de zelfstandige praktijken werk je hier nauw samen met artsen, verpleegkundigen en andere professionele medewerkers uit de revalidatiesector, zoals ergotherapeuten.
 
Andere kinesitherapeuten werken in het bedrijfsleven, de psychiatrie en geestelijke gezondheidscentra, centra voor personen met een bijzondere mentale of fysieke beperking en wijkgezondheidscentra.

Je start goed voorbereid

Doorheen je opleiding loop je 1000 uren stage. De stages bereiden je optimaal voor op je latere beroepsleven. Bovendien bieden ze je ook alle kansen op de Europese arbeidsmarkt. In landen zoals het Verenigd Koninkrijk en Ierland moet je namelijk minstens 1000 uren stage gedaan hebben om er als kinesitherapeut erkend te worden met je buitenlandse diploma.

Onderzoek en onderwijs

Een carrière aan de universiteit begin je met een doctoraatsopleiding. Je verdiept je er in wetenschappelijk onderzoek en neemt meestal ook een onderwijsfunctie op. Op dit moment heeft de Universiteit Antwerpen 3 onderzoeksgroepen in het vakgebied van revalidatiewetenschappen en kinesitherapie:

  • cardiovasculaire respiratoire kinesitherapie
  • musculoskeletale kinesitherapie
  • neuro- en psychomotorische kinesitherapie 

Zin om biologie of sportles te geven in het secundair onderwijs? Volg dan de specifieke lerarenopleiding. Die bereidt je voor op een job als leerkracht in het secundair onderwijs. Kies je in het tweede masterjaar de lerarenopleiding als afstudeerrichting, dan moet je nadien enkel de resterende studiepunten nog afwerken.