Iets voor jou?

Wat beweegt jou?

  • Je hebt een ruime interesse in het lichaam en in gezondheid.
  • Je houdt van bewegen en je wil ook anderen stimuleren om meer of weer te bewegen
  • Je wil mensen met bewegingsklachten of een (tijdelijke) beperking, ouderen of kinderen weer op de been helpen, letterlijk en figuurlijk.
  • Je bent sociaal en communicatief. Dat is belangrijk, want je hebt voortdurend persoonlijke contacten met je patiënten.

Jouw vaardigheden

Sterk in wetenschappen

In het middelbaar onderwijs volgde je het best een opleiding waar wetenschappen en wiskunde voorop stonden. Je wordt immers niet alleen opgeleid tot zorgprofessional en clinicus, maar ook tot wetenschapper. In de opleiding revalidatiewetenschappen en kinesitherapie komen een heel aantal wetenschapsvakken aan bod, zoals fysica en chemie, maar ook fysiologie en statistiek. In je masterproef zal je ook betrokken worden in  wetenschappelijk onderzoek).

Wetenschappen zijn belangrijk in de opleiding revaki.

Interesse in sport

We verwachten niet van jou dat je een topsporter bent, wel dat je interesse hebt in de bewegende mens. In dat kader zal je ook zelf sportieve proeven moeten doen, maar hier wordt rekening gehouden met je eigen kunnen.

Voorbereid van start

De beste voorbereiding is een studierichting met een groot pakket wiskunde en wetenschappelijke vakken zoals chemie en fysica.

Twijfel je of je de leerstof voldoende onder de knie hebt? Ga aan de slag op ons online leerplatform. Je vindt er een zelfstudiepakketten voor wiskunde, chemie en fysica.

Tijdens het academiejaar organiseren we een niet-verplichte module wetenschappen. Als je meedoet, kan je onder begeleiding extra oefeningen chemie en fysica maken.