Werken en studeren combineren

Ga je werken en studeren combineren? Je kan zowel het schakelprogramma als de masteropleiding revalidatiewetenschappen en kinesitherapie volgen via een flexibel traject voor werkstudenten.

Deeltijds studeren

De opleiding volgt een praktijkgerichte en academische aanpak. Stages, praktijklessen en wetenschappelijk onderzoek staan centraal. Vele opleidingsonderdelen vragen dan ook verplichte aanwezigheid of maken gebruik van permanente evaluatie. De hoorcolleges, oefensessies en seminaries vinden overdag plaats.

Op basis van je registratie als werkstudent kan je een deeltijds studieprogramma volgen en kan je onderwijs- en examenfaciliteiten aanvragen. De eindbeslissing over deze faciliteiten ligt bij de faculteit of de docent.

Onderwijsfaciliteiten

Als geregistreerde werkstudent kan je onderwijsfaciliteiten aanvragen bij de docent, bijvoorbeeld:

  • een zo gunstig mogelijke groepsindeling
  • een vervangingstaak
  • een individuele opdracht i.p.v. een groepsopdracht

In het studieprogramma vind je voor elk opleidingsonderdeel (uitklapblokje 5: Werkvormen, planning van onderwijs- en leeractiviteiten) de mogelijke faciliteiten voor werkstudenten terug.

Examenfaciliteiten

Als je één of meerdere examens niet kan afleggen omwille van je werkrooster, probeert het facultaire onderwijssecretariaat in de mate van het mogelijke je examenrooster aan te passen.

Neem contact op

Wil je weten hoe jouw traject eventueel nog verder aangepast kan worden? Neem zo snel mogelijk contact op met de studietrajectbegeleider.