Jobmogelijkheden

Masterdiploma op zak, wat nu?

Het werkveld van biochemici en biotechnologen is verrassend breed, ook al draait het voornamelijk om iets zo klein als een cel. Kijkend naar je interesses kies je voor het bedrijfsleven of voor het (wetenschappelijk) onderzoek.

Het bedrijfsleven in

In de farmacie, de biotechnologische industrie of de medische sector werk je bijvoorbeeld aan de ontwikkeling van geneesmiddelen, de productie van vaccins of de techniek van stamceltransplantaties. Vaak vervul je een brugfunctie tussen onderzoekers en managers.

Voorbeelden uit de voedingssector en de landbouw zijn bewaarmiddelen in voeding en nieuwe producten zoals gist en koolzaadolie.

Je kan ook terecht bij overheidsbedrijven en milieuorganisaties die zich bezighouden met de kwaliteitscontrole van voedsel, water, geneesmiddelen...

En zelfs in het forensisch onderzoek zijn er tal van toepassingen.

Als onderzoeker aan de slag

Het wetenschappelijk onderzoek aan de universiteit of in onderzoeks- en ontwikkelingscentra is eveneens een belangrijke beroepspiste.

Dat kan zowel fundamenteel als toegepast onderzoek zijn. ​Fundamenteel onderzoek heeft doorgaans geen gedefinieerd eindpunt. Het is onderzoek van lange duur waarbij je steeds voortbouwt op de ontdekkingen die je doet. Het DNA van de mens of van een diersoort in kaart brengen is er een voorbeeld van. Toegepast onderzoek leidt meestal wel tot de ontwikkeling of verbetering van een product (bijvoorbeeld een geneesmiddel).

Doctoreren

Omdat veel functies doorgedreven specialisatie vergen, begint ongeveer de helft van de net afgestudeerde studenten biochemie en biotechnologie een doctoraat.

Er is geen strikte scheidingslijn tussen masters en doctors, maar groeien belanden de laatsten sneller door naar functies met meer verantwoordelijkheid en expertise.

Lesgeven in het (secundair) onderwijs

Als je graag voor de klas wil staan, dan moet je een educatieve master volgen. 

Dat kan meteen na je bachelor: je combineert dan het vervolg van je opleiding biochemie en biotechnologie met een lerarenopleiding, waarin je je verdiept in (vak)didactiek en stage loopt in scholen. Als je eerst de master in de biochemie en biotechnologie afrondt, kan je de educatieve master vervolgens volgen via een verkort traject.